Doradca metodyczny matematyki - Dawid Cerajewski

Związki matematyki z życiem - Zagadnienia wiedzy i życia

Jestem nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej nr 5
im. UNICEF w Koszalinie. 

Nauczanie jest moją pasją. Odkąd pamiętam, matematyka była i jest moim nieodłącznym przyjacielem. Traktuję swoją pracę poważnie. Nie oznacza to, że lekcje matematyki muszą być nudne i sztywne. Staram się, aby były jak najbardziej atrakcyjne, ciekawe dla uczniów i sprawiały, że strach, o którym się mówi, że ma wielkie oczy, miał je coraz mniejsze, a potem znikał. W swojej pracy stawiam na relację z uczniami. Jakość relacji interpersonalnych uczeń - nauczyciel jest bardzo ważna, a może nawet najważniejsza. 

W swojej pracy dydaktycznej  ciągle poszukuję innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania matematyki, dlatego też systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych warsztatach, szkoleniach i kursach. 

Chętnie podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam Państwa na dyżury tematyczne, warsztaty, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte, konferencje i do współpracy w ramach sieci współpracy.

Zapraszam do kontaktu: dawidcerajewski@cen.edu.pl