Jak zachęcac do czytania lektur szkolnych ?

Jak zachęcac do czytania lektur szkolnych ?

 

Warto nie ustawać w motywowaniu do czytania, nie poddawać się, wciąż próbować zachęcać, zwłaszcza dzieci i młodzież,  
do sięgania po książki wszelkimi możliwymi sposobami. Przecież „tylko człowiek umie czytać!” 

 

 

·      przeczytanie intrygującej recenzji o książce, 

·      przeczytanie ciekawego fragmentu, 

·      przeprowadzenie przez uczniów ankiety na temat lektury, 

·      przygotowanie konkursu, gry, krzyżówki opartej na lekturze, 

·      wspieranie lektury adaptacją teatralną, filmową,

·      organizowanie "domowej lektury" np. poprzez zaznaczenie ważnych fragmentów,

·      proponowanie szukania w sieci, co na temat lektury piszą/mówią internauci,

·      informowanie- z odpowiednim wyprzedzeniem - o tematach lekcji, jakie będą realizowane w związku z daną lekturą,

·      ciekawa promocja lektury przez nauczyciela lub chętnych uczniów, zaintrygowanie lekturą,

·      ciekawe lekcje: swobodne rozmowy inspirowane lekturą, sądy nad bohaterami literackimi, spory wywołane omawianą lekturą, sytuacje lekturowe pozwalające odnaleźć w omawianym utworze własne problemy, wnikanie w psychikę bohaterów, ocenianie ich postaw, działania grupowe, dynamiczne tempo lekcji, zaangażowanie większości klasy, dobre oceny za aktywny udział w lekcjach poświęconych lekturom,

·      włączanie do listy lektur szkolnych utworów popularnych współczesnych autorów, 

·      nieśpieszne omawianie książek,

·      unikanie obszernych wykładów nauczyciela na temat lektur,

·      zaangażowanie nauczyciela

 

Jak zachęcać do czytania ?

„Nie czytamy po to, by zrealizować główne cele nauczyciela, lecz po to, by poprzez  pryzmat cudzego doświadczenia lepiej rozumieć siebie, lepiej rozumieć świat”.

 

·        zachęcać rodziców do czytania dzieciom i do rozmowy o przeczytanych książkach

·        zachęcać dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej i biblioteki publicznej poprzez udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną oraz specjalnie zorganizowaną wizytę w najbliższej bibliotece publicznej

·        organizować prezentacje ulubionych książek

·        konkursy plastyczne na temat ulubionych książek

·        rozmawiać o przeczytanych książkach

·        urządzać „Tydzień czytania”

·        zorganizować zabawy z wykorzystaniem utworów literackich

·        zachęcać uczniów do udziału w spotkaniach z pisarzami

·        zachęcać uczniów do reklamowania przeczytanych książek ; blogi o książkach

·        zorganizować Klub Miłośników Książki i regularnie spotykać się z uczniami 
i rozmawiać o przeczytanych książkach (np. raz w tygodniu)

·        przynosić do klasy ciekawe książki, pokazywać je

·        zorganizować Konkurs Wakacyjnego Mola Książkowego - uczniowie prezentują przeczytane w ciągu wakacji książki

·        rozdawać we wrześniu kartek z listą książek, które warto przeczytać z propozycją przeczytania i opracowania wybranych w dzienniku lektur 

·        nocne maratony czytelnicze

·        swobodny dostęp do półki z książkami w klasie

·        zachęcać do wymieniania się przeczytanymi książkami

·        czytać na głos fragmenty ciekawych książek

·        reklamować książki na korytarzach szkolnych

·        nagrywać filmy promujące czytanie i angażujące jak najwięcej uczniów

·        zainteresować uczniów nagrodami literackimi, rozmawiać o kryteriach (Nike, Angelus, Gdynia, Paszport Polityki, Literacka Nagroda Nobla itd.)

·        rozmawiać  z uczniami o działaniach promujących czytanie

·        tworzyć i przeprowadzać wśród uczniów ankiety na temat czytania książek, omawiać je i uwzględniać przy planowaniu pracy

·        prowokacje, heppeningi z książką w tle

·        czytanie z podziałem na role fragmentów dramatów

·        organizować w szkole cykliczne wybory najciekawszych książek - kampania w szkole

 

 

Zebrała i opracowała Jadwiga Pulkowska