Nauczanie bez kredy na historii

 7 grudnia 2016 r. nauczyciele historii zastanawiali się jak w zmieniającym się nieustannie świecie i ciągle postępującej cyfryzacji nadążyć za oczekiwaniami zarówno uczniów, jak i społeczeństwa. Prelekcje wprowadzającą (jej obszerne fragmenty w załączeniu) przedstawiał doradca metodyczny dr Tomasz Skonieczny. Ustalono, że niekoniecznie trzeba podążać za cyfrową modą - niemniej należy uwzględnić pojawiające się nowe możliwości oddziaływania na uczniów, inspirowania ich do działań w wyniku których poznają choć wybiórcze zagadnienia z historii, a być może zainteresowani postanowią poszerzyć wiedzę w przyszłości.
Tomasz Skonieczny

 

 Prezentacja