Słów kilka o edukacji międzykulturowej

Słów kilka o edukacji międzykulturowej

 

Polskie szkoły coraz częściej realizują różnorakie projekty z partnerami zagranicznymi. Sytuacje takie wymuszają często refleksje nad tym, jak bardzo niektóre narody różnią się od siebie. Różnice te wynikają  z wielu czynników, na przykład  z położenia geograficznego kraju lub z wielowiekowej tradycji  poszczekania roli kobiety w społeczeństwie.  Ważne zatem jest, aby podczas kontaktów z partnerami zwrócić szczególna uwagę na te elementy, które są dla danego narodu i obszaru kulturowego  newralgiczne. Poniższa prezentacja ma na celu zapoznać Państwa z definicjami kultury oraz uczenia się międzykulturowego. Wiedza na ten temat na pewno ułatwi Państwu zrozumienie zasad funkcjonowania innych narodów.

Prezentacja

        Zapraszam

 

        Katarzyna Sobańska

       doradca metodyczny języków obcych