• Projekt Deutsch plus
  Goethe Institut rusza z nowym projektem Deutsch plus. Projekt Deutsch plus ma na celu stworzenie aktywnej sieci 200 wybranych szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym wymiarze godzin lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku. Projekt stawia na działania w celu propagowania języka niemieckiego i w projekty związane z językiem niemieckim.
 • Umiejętność argumentacji do poprawki u ósmoklasisty
  Uczniowie mają problem z gramatyką, interpunkcją oraz zadaniami wymagającymi rozumowania i argumentacji - wynika z diagnozy umiejętności ósmoklasistów, której wyniki opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Uczestniczyło w niej 4 770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju.
 • Ćwiczenia dla nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych - SEKSIZM I MOWA NIENAWIŚCI
  ZROZUMIEĆ SEKSISTOWSKĄ MOWĘ NIENAWIŚCI - propozycje ćwiczeń na godziny wychowawcze.
 • Spotkania klasowe jako jeden z elementów współpracy z rodzicami
  Dlaczego tak się dzieje, że rodzice dziecka rozpoczynającego naukę chętnie przychodzą na zebrania, uczestniczą w życiu klasy, są zainteresowani postępami swoich pociech w nauce, a z biegiem czasu coraz rzadziej pojawiają się w szkole? Przyczyn można szukać na wielu płaszczyznach, zarówno w złych wspomnieniach z czasów szkolnych, w braku czasu czy w tendencji społecznej polegającej na małym angażowaniu się ludzi w życie społeczne, ale także np. z powodu trudności w nauce lub problemów wychowawczych dziecka.
 • Ciekawa i aktywna „godzina wychowawcza”.
  Proces tworzenia klasy jako spójnej grupy społecznej odbywa się na wielu płaszczyznach równocześnie – zajęciach dydaktycznych, godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, kółkach zainteresowań, wycieczkach, imprezach szkolnych, itp. Tak więc od wychowawcy wiele zależy – jak zaplanuje i zorganizuje „życie” swoich wychowanków, jak ułoży relacje z uczniami, czyli jaki skonstruuje program wychowawczy – takie zbierze owoce swoich działań
 • Magdalena Dygała, czyli polska szansa na Global Teacher Prize
  Zapraszamy do rozmowy z Magdaleną Dygałą, finalistką tegorocznej edycji konkursu Global Teacher Prize, zwanego także Nauczycielskim Noblem
 • Jak kształcić umiejętność wypowiadania się?
  Żeby uczniowie chcieli mówić, trzeba stwarzać sytuacje, w których będą mieli coś do powiedzenia i będą czuli się bezpiecznie. Praca z lekturą szkolną może być dobrą okazją do kształcenia umiejętności wypowiadania się. Trzeba tylko dobrze zaplanować kolejne lekcje, formułując cele, ale pamiętając też o sposobach i metodach pracy z uczniami. Podam kilka pomysłów, które można wykorzystać w planowaniu działań lekcyjnych.
 • Ćwiczenie kreatywności w użyciu języka angielskiego w pisaniu - na podstawie artykułu Mariusza Tomczaka
 • Nauczanie bez kredy na historii
 • Kreatywne pisanie z wykorzystaniem muzyki
  Lekcja mająca na celu rozwijanie umiejętności pisania, automatyzowanie szybkiego reagowania na bodźce oraz uwrażliwienie na muzykę musi być interesująca i ciekawa dla dzieci i młodzieży.  Przedstawiam poniżej propozycję realizacji jednostki lekcyjnej dla klas o poziomie niżej średnio-zaawansowanym lub  właściwie dla każdej po odpowiednim dostosowaniu. Znajdziecie tu również Państwo listę  utworów, które poprzez swoją różnorodność znakomicie uatrakcyjniają lekcję. Pomysł na ten scenariusz zrodził  się podczas uczestnictwa w dyżurze tematycznym  „Techniki relaksacyjne z elementami muzykoterapii” realizowanym przez Panią Annę Mochnacz.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych na lekcjach języków obcych
  Uczniowie z dysleksją są zaliczani do uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, a zatem mają szanse radzić sobie w szkole pomimo trudności w uczeniu się, jeżeli ich problem zostanie dostrzeżony  i zrozumiany przez właściwie przygotowanych nauczycieli, gdy uczą się według programu dostosowanego do ich możliwości, stylu uczenia się metodami, które uwzględniają ich słabe i mocne strony, przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych oraz gdy są oceniani stosownie do swoich możliwości.
 • Do Nauczycieli Anglistów - 'linking words'.
  Zachęcam wszystkich nauczycieli języka angielskiego do skorzystania z opracowanych przez mnie ćwiczeń. Ćwiczenia te, zebrane z różnych źródeł, mają pomóc uczniowi w pisaniu jednolitego, spójnego tekstu. W załączniku do pobrania dwa gotowe do wykorzystania na lekcjach arkusze, ćwiczące 'linking words'.
 • Słów kilka o edukacji międzykulturowej
  Polskie szkoły coraz częściej realizują różnorakie projekty z partnerami zagranicznymi. Sytuacje takie wymuszają często refleksje nad tym, jak bardzo niektóre narody różnią się od siebie. Różnice te wynikają  z wielu czynników, na przykład  z położenia geograficznego kraju lub z wielowiekowej tradycji  poszczekania roli kobiety w społeczeństwie.  Ważne zatem jest, aby podczas kontaktów z partnerami zwrócić szczególna uwagę na te elementy, które są dla danego narodu i obszaru kulturowego  newralgiczne. Poniższa prezentacja ma na celu zapoznać Państwa z definicjami kultury oraz uczenia się międzykulturowego. Wiedza na ten temat na pewno ułatwi Państwu zrozumienie zasad funkcjonowania innych narodów.
 • Architektura i malarstwo – na YouTube 
  Dla wielu z nas wykorzystywanie Internetu jako źródła materiałów do pracy na lekcji stało się codziennością. Warto, aby nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze czy po prostu wychowawcy zapoznali się z materiałami dostępnymi na Youtube`ie, .na  kanale „Architecture is a good idea”. Co prawda tytuł jest anglojęzyczny, ale materiał zrealizowany w całości w języku polskim. Znaleźć tam można krótkie filmiki  (w większości siedmio, ośmiominutowe) na temat architektury i malarstwa, które na pewno mogą stanowić  ciekawy element lekcji.  Autorem i pomysłodawcą tej serii jest  architekt Radosław Gajda,  wykładowca akademicki uczelni warszawskich takich jak  Politechnika, Europejska Akademia Sztuk oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula.  Radosław Gajda prowadził  również warsztaty z architektury i wzornictwa dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
 • Jak należy czytać lektury
  Czytać należy intensywnie. Czasami powinieneś czytać z intensywnością większą od tej, z jaką pisano tekst, który czytasz.
 • Jak zachęcac do czytania lektur szkolnych ?
  arto nie ustawać w motywowaniu do czytania, nie poddawać się, wciąż próbować zachęcać, zwłaszcza dzieci i młodzież,   do sięgania po książki wszelkimi możliwymi sposobami. Przecież „tylko człowiek umie czytać!”