• Moja firma „ Z grochu i fasoli” w 45 minut. Mini projekt rozwijający kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
  Kilo grochu, kilo fasoli, kilka kartek papieru, widelców i kwiatków i już mamy udaną lekcję języka angielskiego (lub innego języka obcego)! Wszystko to w czterdzieści pięć minut!
 • Jak wspierać ucznia z Zespołem Aspergera na lekcjach języka obcego? Wskazówki do pracy stacjonarnej oraz zdalnej
 • Jak dobrze napisać program nauczania?
  Ne każdy chce korzystać z programu nauczania napisanego przez wydawnictwo. Są wśród nas tacy nauczyciele, którzy chcą realizować cele i treści podstawy programowej na swój sposób przy wykorzystaniu innowacyjnych metod i technik nauczania.
 • Taking your language teaching online! Webinar dla nauczycieli języków obcych.
 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na lekcji języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej
  Na mocy jakich przepisów prawnych uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim może funkcjonować w szkole ponadpodstawowej? W jaki sposób realizować zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim? Jak dostosować program nauczania oraz jakie techniki i metody dobrać? Jak zatroszczyć się o dobre funkcjonowanie ucznia w grupie rówieśniczej? Nauczyciel odnajdzie odpowiedzi na te pytania w poniższym artykule.
 • Uczeń z wadą słuchu na lekcji języka obcego
  Istotą edukacji włączającej jest możliwość korzystania z nauki na równych prawach przez wszystkich uczniów w szkołach ogólnodostępnych. Pomaga to, szczególnie młodszym dzieciom, w integracji ze środowiskiem lokalnym. Szkoły te, znajdują się przecież zazwyczaj w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Dla nauczycieli edukacja włączająca stanowi nadal niebywałe wyzwanie – muszą oni na bieżąco poszerzać wiedzę związaną z różnorodnymi deficytami uczniów. To właśnie dzięki tej wiedzy, mogą oni prawidłowo dobierać efektywne technik i metody pracy. W przyszłości, tak realizowana edukacja przyczyni się z całą pewnością do odnalezienia się młodych ludzi na rynku pracy.
 • Angielski w galerii sztuki i na ulicach Koszalina
  Macie Państwo dość rutyny? Proponuję zrealizować lekcję dotyczą dwóch działów kultura oraz podróżowanie i turystyka w najbliżej położonej Państwa szkoły galerii sztuki oraz na ulicach Waszego miasta.
 • Podstawowe zasady rozwijania kreatywności
  W szkole dużo mówi się o rozwijaniu kreatywności. Każdy nauczyciel może poszerzać wiadomości i umiejętności w zakresie technik twórczego myślenia. Warto jednak, aby miał on świadomość jakie są podstawowe zasady rozwijania kreatywności. Poniżej przedstawiam „ złote reguły” stworzone przez amerykańskich psychologów – B. Hennessey i T.M. Amabile na ten temat .
 • KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA JAKO NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE
  Współczesna dydaktyka podkreśla, iż należy uczyć holistycznie. Do tego - my nauczyciele powinniśmy dążyć, bo przecież świat pomimo, iż składa się z milionów elementów, stanowi przecież jedną całość. Jak tego dokonać? W XXI wieku obowiązują nas liczne przepisy i rozporządzenia, które definiować mają naszą nauczycielską pracę. Czy uda nam się pogodzić te wszystkie legislacyjne zapisy i tworzyć ciekawe i efektywne zajęcia dla uczniów?
 • Kreatywne pisanie z wykorzystaniem muzyki
  Lekcja mająca na celu rozwijanie umiejętności pisania, automatyzowanie szybkiego reagowania na bodźce oraz uwrażliwienie na muzykę musi być interesująca i ciekawa dla dzieci i młodzieży.  Przedstawiam poniżej propozycję realizacji jednostki lekcyjnej dla klas o poziomie niżej średnio-zaawansowanym lub  właściwie dla każdej po odpowiednim dostosowaniu. Znajdziecie tu również Państwo listę  utworów, które poprzez swoją różnorodność znakomicie uatrakcyjniają lekcję. Pomysł na ten scenariusz zrodził  się podczas uczestnictwa w dyżurze tematycznym  „Techniki relaksacyjne z elementami muzykoterapii” realizowanym przez Panią Annę Mochnacz.
 • Słów kilka o edukacji międzykulturowej
  Polskie szkoły coraz częściej realizują różnorakie projekty z partnerami zagranicznymi. Sytuacje takie wymuszają często refleksje nad tym, jak bardzo niektóre narody różnią się od siebie. Różnice te wynikają  z wielu czynników, na przykład  z położenia geograficznego kraju lub z wielowiekowej tradycji  poszczekania roli kobiety w społeczeństwie.  Ważne zatem jest, aby podczas kontaktów z partnerami zwrócić szczególna uwagę na te elementy, które są dla danego narodu i obszaru kulturowego  newralgiczne. Poniższa prezentacja ma na celu zapoznać Państwa z definicjami kultury oraz uczenia się międzykulturowego. Wiedza na ten temat na pewno ułatwi Państwu zrozumienie zasad funkcjonowania innych narodów.