Narzędzia nauczania zdalnego

Od pewnego czasu zaobserwować można rosnące zainteresowanie narzędziami do nauczania zdalnego. Aplikacje wykorzystywane do kształcenia na odległość stają się bardziej przyjazne zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Posiadają coraz więcej funkcji, które ułatwiają prowadzenie nauczania na odległość oraz podnoszą atrakcyjność takich zajęć. Nie bez znaczenia jest możliwość prowadzenia wideokonferencji, które pozwalają uczniom spotkać się z nauczycielem chociaż w wirtualnym świecie.

Zapraszam do zapoznania się z artykułem, w którym przedstawione są przykłady aplikacji, które wykorzystać można w szkole.

 

Dariusz Piekarz
doradca metodyczny informatyki

27.03.2020