Tablet graficzny w edukacji zdalnej

Konieczność nauczania zdalnego wymaga często od nauczycieli korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W jaki sposób pokazać dzieciom pisanie liter w liniaturze? Jak rozwiązywać on-line zadania z matematyki? Jak wyjaśnić budowę atomu?

Wszędzie tam, gdzie trzeba coś narysować, zaznaczyć, dopisać - wykorzystać możemy tablet graficzny. Narzędzie, którego używają komputerowi artyści, w dzisiajszych czasach pomóc może nauczycielom w trudniej sztuce nauczania zdalnego.

Zapraszam do zapoznanie się z artykułem.

Dariusz Piekarz
doradca metodyczny informatyki

10.04.2020