Realizacja Projektu MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie od roku szkolnego 2017/2018 realizuje  projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji i  Polskiego Centrum Mediacj MEDIACJE RÓWIESNICZE pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mediacja jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron przy pomocy mediatora. Mediator jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz  szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron. Natomiast mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, w obecności mediatora rówieśnika.

Jakie sprawy można rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

• znieważanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,
• obrażanie członków rodziny rówieśników,
• wyśmiewanie się z niepełnosprawności,
• formy molestowania seksualnego np. wyśmiewanie wyglądu zewnętrznego i w tym oznak rozwoju płciowego, obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach, filmowanie i rozpowszechnianie osób w sytuacjach intymnych (np. w toalecie, szatni itp.),
• kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów,
• wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach, czy mniejsze zdolności
• niszczenie mienia,
• odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie,
• bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami
. (www.ms.gov.pl)

Projekt ten zakłada powołanie grupy uczniów - przyszłych mediatorów, prowadzenie szkolenia uczniów zgodnego z materiałami PCM  i wprowadzenie mediacji rówesniczych w szkołach.

Do udziału w projekcie zgłosiły sie dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach oraz Zespół Szkół Publicznych w Polanowie.

W Szkole Podstawowej w Starych Bielicach w szkoleniu mediatorów bierze udział 7 uczniów z klas 6 i 7. Uczniowie pracują pod kierunkiem Pani pedagog Doroty Boroń - Jagodzińskiej i przy pełnej aprobacie Pani dyrektor Agnieszki Ławrynowicz. Uczniowie mieli juz kilka spotkań na temat komunikacji, słuchania, konfliktów. Poniewaz rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dzieci w szkoleniu, wcześniej odbyło się spotkanie dla rodziców, gdzie wyjasniono ideę i funkcjonowanie mediacji w szkole.  Na ostatnim spotkaniu mediatorzy otrzymali koszulki, w których w nowym roku szkolnym będa promować mediacje rówieśnicze. W przyszłym roku odbędą się kolejne szkolenia i próby mediowania.

               

          

             

 

Do projektu przyłaczył sie również Zespół Szkół w Polanowie, gdzie przeprowadzono w radzie pedagogicznej krótkie spotkanie na temat idei mediacji rówiesniczych. Pod koniec roku zebrała sie grupa licealistów, gimnazjalistów i uczniów klasy 7. Odbyło się spotkanie intergracyjno - informacyjne, w którym uczestniczyły Pani pedagog: Iwona Treder oraz  Magdalena Olejnik. Pani dyrektor Aleksandra Kalinowska jest przekonana, że pomysł mediacji rówieśniczych sprawdzi się w szkole. W przyszłym roku planuje się kontynuacje projektu i szkoleń młodych mediatorów.

        

 

     

                                                                                           

Realizacją projektu w CEN zajmuje się Anna Kiełb, chętne szkoły mogą sie zgłaszać: 94 34 767 40