Współpraca z CENTRUM MEDIACJI SZKOLNEJ I RÓWIEŚNICZEJ przy Polskim Centrum Mediacji

Centrum CENTRUM MEDIACJI SZKOLNEJ I RÓWIEŚNICZEJ  w Koszalinie prowadzi szeroką działalność propagującą idee mediacji,  skierowaną do placówek oświatowych. Pracownicy Centrum przeszkolil ponad 150 certyfikowanych mediatorów rówieśniczych oraz 30 koordynatorów mediacji wśród nauczycieli !   Programem objęliśmy ponad ponad 3800 uczniów   i ponad 380 nauczyciel* - ( stan na 31 grudnia 2018r)

KLUB MEDIATORA skupia przeszkolonych już mediatorów rówieśniczych, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje oraz działają na rzecz promowania idei mediacji.

CENTRUM SZKOLENIOWE realizuj projekty dotyczące wprowadzanie mediacji do placówek oświatowych , w ramach których szkolimy uczniów i nauczycieli, rady pedagogiczne, rodziców  zgodnie ze Standardami Mediacji Rówieśniczej i Szkolnej rekomendowanych przez  Rzecznika Praw Dziecka  oraz w oparciu o program szkoleniowy Polskiego Centrum Mediacji . Szkoleniowcami są wykwalifikowani wpisani na listę Stałych Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie.

Polskie Centrum Mediacji w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 168 pokój 210

75-620 Koszalin

tel. 502 924 879

https://www.facebook.com/PolskieCentrumMediacjiwKoszalinie