Nauczycielska Edukacja

Jest  biuletynem Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, który ukazuje się od początku roku 2001. Jest dwumiesięcznikiem przeznaczonym dla dyrektorów, nauczycieli, doradców metodycznych i działaczy oświatowych, szkół różnego typu, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

Celem czasopisma jest prezentacja aktualnych, podstawowych problemów edukacji nauczycielskiej: doskonalenia, doradztwa, samoedukacji i zawodowego rozwoju nauczycieli. Jest szansą dla konsultantów, doradców metodycznych i innych nauczycieli do prezentowania swoich osiągnięć edukacyjnych, dobrych praktyk i problemów oraz wymiany nauczycielskich doświadczeń.

                                                                                  

Fot. 1: Nauczycielska Edukacja – okładka nr 4/100-2016 (fot. Arch. IP CEN)

Wydawcą jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Redaktorem naczelnym jest: dr Julian Piotr Sawiński.

Adres redakcji: CEN w Koszalinie 75-654 Koszalin, ul. Ruszczyca 16, tel.: 0-94 34-767-26, fax 34-767-15

Artykuły i informacje można przysyłać na: e-mail: jpss51@tlen.pl. Redakcja zaprasza nauczycieli do współpracy.