A - Błędy polskiej edukacji

Dyskusyjny artykuł - Michał PASTERSKI,

13 błędów polskiego systemu edukacji

------------------------------------------------------------------------------

Być może powszechna krytyka obecnej szkoły doprowadzi do jej zasadniczej zmiany, ale na dziś i tak realizujemy założenia „dobrej zmiany”. Dyskusja o przyszłości szkoły jednak trwa. Oto dyskusyjny artykuł Michała Pasterskiego [1] pt. „13 błędów polskiego systemu edukacji”, który może być przedmiotem takiej debaty.

 

1. Błędne przygotowanie do życia

Być może prawdą jest to – jak powiedział Albert Camus - że “szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje”. Zdaniem autora ww. artykułu: „Obecny system edukacji jest przestarzałym reliktem, pełnym szkodliwych zasad i ograniczających schematów. Najwyższy czas głośno i wyraźnie powiedzieć o tym, co dokładnie szkoła robi źle i dlaczego tak się dzieje” [1].

Bo obecny system edukacji powstał: „na potrzeby gospodarki industrialnej ubiegłych wieków. Ma na celu szkolenie armii bezmyślnych robotów, które będą posłusznie pracować na rzecz obecnej gospodarki” [1]. A problem w tym, że gospodarka się zmieniła i nasz świat wokół nas także.

Błądzenie jest rzeczą ludzką. Autor twierdzi, że: „Popełnianie błędów jest nieodłącznym i koniecznym elementem nauki i każdy człowiek powinien być gotowy, a nawet ciekawy niepowodzeń – to najlepszy sposób na szybkie uczenie się na bazie doświadczenia, a nie suchej teorii” [1]. Ciekawe na ile to prawda?

  Tablica zakazu przed szkołą (fot. www.poranny.com.pl)

2. Bariery w rozwoju uczniów

Bariery w rozwoju uczniów są np. przedmiotem badań naukowych prof. Doroty Klus-Stańskiej. Przywołuje ją autor wskazując, że opisane w artykule błędy edukacji: „To tylko wierzchołek góry lodowej. Mam jednak nadzieję, że to wystarczy, aby Twoje spojrzenie na obecny system edukacji nieco się zmieniło” [1]. No właśnie – Czy tylko o zmianę tu chodzi?

Bardzo zgrabnie – twierdzi autor - ujęła to prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (wielokrotnie nagrodzona za swoje badania, aktualnie zajmuje się badaniem procesów i mechanizmów kształcenia w szkołach podstawowych oraz generowanych przez nie barier w rozwoju uczniów):

Szkoła jest skansenem, nie tylko nie zapewniającym nabywania kompetencji do radzenia sobie we współczesności, a wręcz pielęgnującym kompetencje bezużyteczne, autodestrukcyjne wobec jednostki i społeczeństwa (…)”

 

3. Błędy polskiego systemu edukacji – wg Michała Pasterskiego [1]:

1. Schemat „Popełnianie błędów jest złe”;

2. Schemat “Na każde pytanie jest tylko jedna odpowiedź”;

3. Szkolny system oceniania wiedzy i zachowania;

4. Schemat “Musisz być posłuszny autorytetom”;

5. Sposób rozumienia ludzkich talentów;

6. Hierarchia przedmiotów;

7. Podział na przedmioty ścisłe i humanistyczne;

8. Każde dziecko jest mierzone tą samą miarą;

9. Przeładowanie dzieci ilością wiedzy;

10. Wszystkie dzieci są w klasach z dziećmi w tym samym wieku;

11. Uczenie dzieci bezużytecznej wiedzy;

12. Uczenie dzieci w niezwykle nudny sposób;

13. Pomijanie kluczowych umiejętności.

Bardzo intrygująca lista, choć pewności nie ma, czy są to faktycznie najważniejsze problemy obecnej szkoły, ale może są jeszcze inne. Warto o nich pomyśleć i nad nimi dyskutować. W pkt. 13 autor wytyka szkole, że pomija ona kształcenie kompetencji, które każdemu z nas są niezbędne do życia we współczesnym świecie. Myśli pewnie o umiejętnościach cyfrowych, medialnych, psychologicznych i zdrowotnych oraz o rozwiązywaniu problemów.

-------------------------

1. PASTERSKI M., 13 błędów polskiego systemu edukacji – www.michalpasterski.pl/2014/04/13-bledow-polskiego...

 

-  dr Julian Piotr Sawiński – CEN w Koszalinie