A - Kolorowe eksperymenty naukowe

Ciekawy artykuł - Alina JAKUBOWSKA: Kolorowe eksperymenty naukowe,

„Biologia w Szkole z Przyrodą” 2017 nr 1, s. 45-49

---------------------------------------------------------------------------------------------

Eksperymentowanie i badanie rzeczywistości to kluczowe kompetencje nauk przyrodniczych. Eksperyment jest jedna z trudniejszych metod nauczania – uczenia się, ale też jedną z najciekawszych, aktywizujących i wymagających. Oto ciekawy artykuł „Kolorowe eksperymenty naukowe” przedstawiający przykłady prostych kolorowych doświadczeń.

 

Eksperyment jest trudną, ale najważniejszą metodą nauczania i uczenia się treści przyrodniczych. Trudno wyobrazić sobie uczenie się biologii, chemii, fizyki czy przyrody bez pokazu doświadczeń i wykorzystywania uczniowskich eksperymentów, bo:

  • Wszystko, co wiemy o rzeczywistości, zaczyna się i kończy na eksperymencie.

                                                                                                              (Albert Einstein)

Eksperymenty szkolne są wartościowe w edukacji, go zaciekawiają, motywują i angażują uczniów. Myśląc o zachęcaniu nauczycieli do ich stosowania, warto przede wszystkim zapewnić szkołom odpowiednią bazę materialna nauczania ww. przedmiotów oraz:

1/ Ukazać edukacyjne znaczenie eksperymentu w uczeniu się treści przyrodniczych;

2/ Uwrażliwić na potrzebę ich stosowania w uczeniu się przedmiotów przyrodniczych;

3/ Przypomnieć podstawowe różnice między obserwacją a eksperymentem i ich cechy [2012].

„Biologia w Szkole z Przyrodą” – okładka nr 1/2017 (fot. scan IP CEN)

 

Efekty wielu badań naukowych biorą się z dobrze przygotowanego eksperymentu. Jest on metodą badań we wszystkich dziedzinach nauki. A jednym z najważniejszych celów edukacji przyrodniczej, jest uczenie się poprzez poszukiwanie, odkrywanie i badanie. Eksperyment zajmuje tu kluczowe miejsce. Chodzi o nabycie umiejętności obserwacyjnych i badawczych, rzetelnej wiedzy oraz poszukującej, badawczej postawy uczniów [2010].

Elementem istotnym tych badań jest m.in. realizacja pomiarów i doświadczeń. Artykuł „Kolorowe eksperymenty naukowe” przedstawia stosunkowo proste eksperymenty, które mogą samodzielnie wykonać uczniowie pod opieką nauczyciela. One budzą zaciekawienie i dziwienie się oraz dziecięce emocje.

Eksperymenty te można wykonać w klasie. „Za sprawą ogólnie dostępnych i niedrogich materiałów można niepostrzeżenie wprowadzić dzieci w skomplikowany świat chemii i innych nauk. Z czasem systematycznie dokonywane odkrycia pozwolą uczniom inaczej patrzeć na świat, prawidłowo go rozumieć, a przede wszystkim sprawią, że w kolejnych latach nauki dzieci chętnie zaczną się uczyć przedmiotów ścisłych” [2017].

Eksperymenty przedstawione w ww. artykule dotyczą:

1. Tajemnice czerwonej kapusty

2. Testowanie po indyjsku

3. Tajemnice marchwi

4. W poszukiwaniu skrobi

5. Ukryte kolory

6. Sposób na plamę z soku wiśniowego – Warto wykorzystać! (JPS)

***********************************

1. J.P. SAWIŃSKI, Eksperyment w nowoczesnej edukacji przyrodniczej, „Informator Oświatowy” – ODN Słupsk, 2012 nr 4, s. 31-34.

2. J.P. SAWIŃSKI, Uczenie się metodą uczniowskiego eksperymentu, Edunews.pl – z 19.09.2010.

3. A. JAKUBOWSKA: Kolorowe eksperymenty naukowe, „Biologia w Szkole z Przyrodą” 2017 nr 1, s. 45-49.