A - Matura 2017

A – Matura 2017 – Ciekawy artykuł: Marzena SUTRYK, Matura 2017 w Koszalinie. Są lepsi i gorsi – www.gk24.pl – z 05.07.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Matura od lat wywołuje emocje, nie tylko zdających i ich rodziców. Nauczyciele i organizatorzy edukacji także czekają na jej wyniki. Jakie są wyniki matury 2017 w Koszalinie i województwie zachodniopomorskim?

 

Matura, matura… - kiedy to było? Wielu z nas z sentymentem po latach wspomina własne maturalne zmagania i emocje, sukcesy lub porażki. Niezależnie od różnych głosów i dyskusji nie brakuje tych, którzy uważają, że matura jest potrzebna oraz trzeba ją zachować jako punkt wyjścia (wejścia) na wyższe studia.

Można by tutaj przypomnieć różne dyskusję w środowisku oświatowym o potrzebie matury i poziomie jej wyników. Zadowoleni są oczywiście ci, którzy uzyskali wysokie wyniki, a gorzej jest z tymi, co otrzymali słabe wyniki. Sporo emocji wzbudziły niedawno ujawnione bardzo słabe wyniki uczniów z WOS, podobnie jak kiedyś tezy atrakcyjnego artykułu Piotra Stasiaka [2] pt. Krytyka pustego rozumu – upowszechnionego w tygodniku „Polityka”.

Marzena Sutryk [2] w artykule pt. Matura 2017 w Koszalinie. Są lepsi i gorsi - z zadowoleniem relacjonuje, że: „Koszalin zdecydowanie lepiej wypada na tle kraju pod względem zdawalności matury. Wśród koszalińskich szkół prym w statystykach wiodą I LO (99,5% zdawalności) i II LO - 98,6% [3]. Tak – to są wysokie wyniki. Gratulacje!

 

 Fot. Rywalizacja (fot. www.facebook.com)

 

Maturalne efekty budzą emocje, ale i zastanowienie. Niektórzy twierdzą, że deficyt wiedzy czy wykształcenia w tradycyjnym znaczeniu wcale nie musi znaczyć, że ktoś jest gorzej wykształcony. Dziś liczy się ten, kto potrafi szybko dostosować się do obecnego rynku pracy. Przecież znani są ludzie z doktoratami i profesurami, którzy z zaradnością i organizacyjną sprawnością, a często też z kulturą są na bakier. Różne są punkty patrzenia na rolę matury, ale istotna jest szerokość i jasność myślenia o potrzebach młodych ludzi XXI wieku oraz przyszłości ogólnego kształcenia i edukacji w ogóle.

Można tu jeszcze przywołać liczne artykuły i dyskusje o stanie kształcenia w Polsce. Szerzej o tym dramacie jest np. w artykule pt. O dramacie ogólnego kształcenia [1]. Jest dostępny na stronach czasopisma „Fizyka w Szkole z Astronomią”. Problem jednak w tym, że w obecnej szkole stale wielu uważa, że od ciekawości, zaangażowania i osobistych zainteresowań poznawczych uczniów skuteczniejszy jest nadzór pedagogiczny i kontrola oraz motywacja strachu, która bazuje na wywoływaniu strachu przed nimi.

Marzena Sutryk [3] wskazuje też, że: „Biorąc pod uwagę 2017 rok i procent osób, które zdały maturę w szkołach dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest miasto Koszalin, zdawalność wynosi 86,5 % i jest wyższa od średniej krajowej wynoszącej 78,5% i średniej województwa, która kształtuje się na poziomie 74%. Warto przeczytać! [JPS]

----------------------

1. SAWIŃSKI J.P., O dramacie ogólnego kształcenia. „Fizyka w Szkole z Astronomią” 2016 nr 6, s. 27-29.

2. STASIAK P., Krytyka pustego rozumu. http://www.polityka.pl - 10.07.2012.

3. SUTRYK M., Matura 2017 w Koszalinie. Są lepsi i gorsi – www.gk24.pl – z 05.07.2017.