A - O gabinetach zdrowia

Ważny artykuł: Agnieszka PIPAŁA, Minister zdrowia: do szkół wrócą gabinety zdrowia i stomatologiczne – www.oswiata.abc.com.pl - z 26.06.17.

******************************************************************************************************************************

 

Zapowiedzi MEN są obiecujące, bo planuje się powrót gabinetów zdrowia i stomatologii do szkół oraz spowodowanie, że pielęgniarka będzie w szkole częściej dostępna, dzięki czemu opieka będzie kompleksowa, a nie epizodyczna. Chodzi przede wszystkim o podniesienie zdrowotności dzieci, promocję zdrowia i skoordynowanie działań profilaktycznych, zdrowotnych i promocyjnych.

 

Zdrowie jest najważniejsze, więc gabinety zdrowia z pielęgniarkami lub higienistkami oraz gabinety stomatologiczne – powinny wrócić do szkól - powiedział niedawno w mediach minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. „Pierwszych gabinetów, według ministra, można się spodziewać w roku szkolnym 2018/2019” [1]. Zadanie jest ambitne, ale z pewnością potrzebne. Przecież trudno jest się skupić i uczyć, gdy coś człowieka boli lub ktoś go straszy lub gnębi.

 

Z pewnością głęboko uzasadnioną i szlachetną sprawą - ideą jest kształtowanie właściwych, racjonalnych zachowań zdrowotnych. Powtarza się to od lat, a zdrowie i kondycja młodego pokolenia obniża się. Ważne jest przekonanie młodych, że zdrowie fizyczne (biologiczne) i psychiczne jest najważniejsze oraz trzeba z różnych względów samemu o nie dbać, a nawet rozwijać. Ważna jest także odpowiednia promocja ludzkiego zdrowia w szkole.

 

Zadaniem tych zmian ma być podniesienie rangi działań zdrowotnych i profilaktyki. "Chcielibyśmy, żeby w każdej szkole był gabinet zdrowia, gabinet profilaktyki zdrowotnej, w którym, w większych szkołach stale, a w mniejszych – okresowo będzie dostępna pielęgniarka bądź higienistka. A także, żeby w większych szkołach były gabinety stomatologiczne, a te szkoły, które gabinetu nie mają, żeby miały w inny sposób dostęp do opieki stomatologicznej" - zapowiedział minister K. Radziwiłł na konferencji w Szkole Podstawowej w Boguchwale koło Rzeszowa [1].

 

Zadawane od lat przez rożnych ludzi pytanie: Gdzie się podziały istniejące kiedyś w szkołach gabinety zdrowia i stomatologii? – pozostawało długo bez odpowiedzi. Teraz - jak wyjaśnił ww. minister zdrowia – chodzi o zapewnienie opieki stomatologicznej w tych szkołach, gdzie nie ma gabinetu. „Będą dentobusy w każdym województwie. Jak zapowiedział, taki gabinet dentystyczny na kołach będzie odwiedzał poszczególne szkoły i zajmował się zarówno profilaktyką, wczesnym wykrywaniem próchnicy, jak i leczeniem” [1].

Z tego wynika, że istotnym zadaniem jest wyzwolenie pozytywnej aktywności i motywacji do pielęgnowania własnego zdrowia fizycznego i psychicznego. Ta uczniowska samodzielność dotyczy zarówno możliwości proponowania tematów kolejnych zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, jak też prób samodzielnego rozwiązywania różnych zagadnień i problemów. Szczególne miejsce zajmuje tych działaniach higiena psychiczna. Szerzej jest o tym w artykule pt. O ważności higieny psychicznej w szkole [2]. Jest dostępny na portalu Edunews.pl.

Fot. Zdrowe zęby to też ładny uśmiech (fot. www.google.pl)

 

Zadaniem szkoły i środowiska jest stworzenie klimatu sprzyjającego kształtowaniu postaw prozdrowotnych młodych i dorosłych, a także dawanie dobrego przykładu. Wymaga ono nie tylko planowanie i konsekwencji w realizacji, ale także odpowiedniej atmosfery umożliwiającej uczniom własną aktywność. Takim przykładem mogą tu być różnego rodzaju projekty uczniowskie. Metodę projektu można wdrażać już u najmłodszych uczniów.

Założenia ww. projektu są takie, aby gabinety zdrowia w szkołach były miejscem promocji zdrowia. Chodzi o to, by szkoła była miejscem zdrowym dla dzieci, przede wszystkim właśnie dzięki personelowi w gabinetach zdrowia, a być może także dzięki przeszkolonym nauczycielom czy innym pracownikom szkoły, żeby w szkołach była prowadzona:

- w prawdziwym tego słowa znaczeniu profilaktyka,

- promocja zdrowia fizycznego i psychicznego,

- wczesne wykrywanie chorób,

- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi, żeby zapewniała im równość, ale także bezpieczeństwo.

Zadania te są obiecujące. Planuje się opracować pięcioletni program, który pozwoli na dofinansowanie utworzenia gabinetu dentystycznego w szkole i jego wyposażenie. Program przewiduje też m.in. zakup co najmniej 16 dentobusów, czyli po jednym na województwo. Przygotowywany też jest projekt zakładający wydłużenie czasu pracy pielęgniarki w szkole i zmianę zasad finansowania opieki pielęgniarskiej. Obecnie pielęgniarka w szkole bywa kilka razy w tygodniu, a w niektórych placówkach – tylko trzy razy w miesiącu. Jedna pielęgniarka obecnie obejmuje opieką od 880 do 1,2 tys. dzieci. Warto wspierać. (JPS)

--------------------------------------

1. PIPAŁA A., Minister zdrowia: do szkół wrócą gabinety zdrowia i stomatologiczne – www.oswiata.abc.com.pl - z 26.06.17.

2. SAWIŃSKI J.P., O ważności higieny psychicznej w szkole, Edunews.pl – z 16.03.2017.