A - O szkodliwości sieci

Ostrzegawczy artykuł: Red., "Bezprzewodowe sieci niszczą mózgi dzieci" – www.reporters.pl – z 30.05.2017

---------------------------------------------------------------------

 

Bezprzewodowe sieci niszczą nasze mózgi, szczególnie dzieci. To jest udowodnione. Wyniki najnowszych badań naukowców lekarzy są alarmujące. One powodują autyzm, ADHD, raka mózgu i uszkodzenia DNA. Uczeni apelują, że trzeba, jeśli to możliwe, trzymać swoje dzieci jak najdalej od urządzeń Wi-Fi.

 

Bezprzewodowe sieci są szkodliwe dla zdrowia

 

Bezprzewodowe sieci stosowane zbyt często są szkodliwe dla naszego zdrowia. „Bezprzewodowe połączenia z komórek, laptopów i tabletów, nie mówiąc już o dziecięcych monitorach, wywołują groźne problemy zdrowotne u małych dzieci, szczególnie autyzm i ADHD – alarmują naukowcy, którzy przeprowadzili największe w historii badania w tym zakresie, publikując je w Child Development [1].

Bardzo szkodliwe dla mózgu są fale radiowe. „Dr Cindy Sage i dr Ernesto Burgio z Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy w Bazylei stwierdzili, że fale elektromagnetyczne, szczególnie fale radiowe emitowane przez sprzęt bezprzewodowy, przebijają się przez cienkie kości czaszki małego dziecka i uszkadzają pamięć, zdolność uczenia się i szereg innych umiejętności intelektualnych, a także wpływają destrukcyjnie na psychikę” [1]. Badania te po raz kolejny potwierdzają, jak bardzo ważna jest nasza biologiczna wiedza o człowieku. Szerzej o tym jest w artykule pt. O przewadze i mocy biologicznej edukacji [2]. Jest upowszechniony na portalu Edunews.pl.

Fot. Młodzi potrzebują opieki, bo nie mogą oderwać się od tabletu (fot. www.naprawmy-edukacje.pl)

 

Biologia pomaga zrozumieć wrażliwość neuronów

 

Biologia umożliwia zrozumienie szeregu istotnych zjawisk i zależności miedzy techniką a fizjologią, w tym ludzkiego mózgu. Na przykład: „Szare komórki w okresie ich rozwoju u dzieci o wiele silniej wchłaniają zewnętrzne oddziaływania, a geny DNA dzieci są o wiele mniej odporne na niebezpieczne fale radiowe – ostrzegają uczeni. To właśnie tym jest spowodowany rosnący w zastraszającym tempie odsetek dzieci z autyzmem i ADHD” [1]. Wystarczy z tych badań wyciągnąć wnioski.

Badania ww. przekonują, że: „Nasze badania epigenetyczne potwierdzają zmiany neuronalne i neurobehawioralne w wyniku narażenia na technologie bezprzewodowe. Przyczyną jest uszkodzenie DNA, które prowadzi do opóźnionego rozwoju, kłopotów z pamięcią, uczeniem się, skupieniem uwagi, nadpobudliwością psychoruchową – przyznaje dr Sage” [1].

 

Badania nad zwiększoną nadpobudliwością dzieci

 

Być może jest to zwykłe lekceważenie potrzeb dzieci i zaniedbania w opiece nad nimi. Nie można pozwalać na długie ślęczenie przy monitorach. „Tymczasem Kaiser Famyly Fundacion podaje, że dzieci i młodzież w wieku 8-18 lat spędza obecnie ponad 7,5 h dziennie (54 godziny tygodniowo) przed monitorem, co skutkuje obserwowanym wzrostem zachowań agresywnych, złymi wynikami w nauce, niskim poziomem czytelnictwa, zburzeniami snu, nadwagą i skłonnością do konsumpcji niezdrowej żywności” [1].

Badania te wykazują, że dzieci i młodzież zbyt dużo czasu spędzają przed monitorem. To jest szkodliwe, podobnie jak stosowanie motywacji strachu. Jednak nie można tym straszyć. Niedawno o szkodliwości motywacji strachu napisał dr Jarek Żyliński [3] – psycholog wychowawczy wyjaśniający mechanizmy związane z wychowaniem - w artykule pt. Edukacja pod lupą. Motywacja strachu. Jest upowszechniony na portalu „Edukacja – Internet – Dialog”. Ten artykuł jest napisany na podstawie osobistych doświadczeń w pracy z rodzicami i nauczycielami. Autor przestrzega przed szkodliwością motywacji strachem i twierdzi, że brakuje jasnego sprzeciwu tych pierwszych wobec stosowania motywacji strachu przez nauczycieli. Brakuje mu też łagodzenia strachu przez lekceważenie gróźb nauczyciela.

Bardzo ważna jest więc szczególna troska o małe dzieci i kobiety w ciąży. Fale radiowe mają niestety niekorzystny wpływ na ich mózgi. „Badania w 2012 r. stwierdziły, że dzieci, których matki często rozmawiały przez komórkę w czasie ciąży, miały potem o 25% większy wskaźnik problemów emocjonalnych, o 35% zwiększoną nadpobudliwość i problemy z rówieśnikami, i aż 49% więcej problemów z zachowaniem” [1]. Artykuł warto przeczytać w całości! (JPS)

------------------------------------

1. Red., Bezprzewodowe sieci niszczą mózgi dzieciwww.reporters.pl – z 30.05.2017.

2. SAWIŃSKI J.P., O przewadze i mocy biologicznej edukacji, Edunews.pl – z 10.07.2016.

3. ŻYLIŃSKI J., Edukacja pod lupą: Motywacja strachu, www.eid.edu.pl/blog - z 17.05.2017