A - Praca na etat

Ciekawy artykuł: Piotr SKURA, Praca na etat, płaca za pół, Raport:

Nauczycielu, zarabiasz połowę tego, co pedagodzy w innych krajach Europy, „Głos Nauczycielski” 49/2016

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Piotr Skura w artykule pt. „Praca na etat, płaca za pół. Raport” podnosi 2 ważne problemy polskiej oświaty. Pierwszy to niskie płace, a drugi pogarszające się warunki pracy nauczycieli. Warto przeczytać w całości! Rozpoczyna stwierdzeniem, że:

  • Polski nauczyciel nadal zarabia najmniej w Europie – połowę tego, co jego koleżanki i koledzy z innych krajów naszego kontynentu. Zła wiadomość jest też taka, że warunki pracy w ostatnich latach się pogorszyły. [2016]

Powołuje się na najnowszą edycję prestiżowego raportu „Education AT a Glance” (Edukacja w zarysie),  w którym wskazano, że wśród 35 krajów OECD polska edukacja wypada kiepsko, bo niskie są płace w oświacie i pogorszyły się u nas warunki pracy.

Publiczna edukacja przynosi konkretne korzyści. “Korzyści publicznej edukacji przewyższają jej koszty” – podkreślili eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzeszającej 35 wysoko rozwiniętych krajów świata (w tym Polskę) w najnowszej edycji ww. prestiżowego raportu [1].

Porównuje on warunki kształcenia w kilkudziesięciu krajach świata, analizuje m.in. wydatki państw na oświatę, sposób wynagradzania nauczycieli, ich warunki pracy.

 Głos Nauczycielski – okładka nr 49/2016 (fot. www.glos.pl)

Pewnie „najważniejszy wniosek jest taki, że kształcenie obywateli każdemu krajowi się opłaci. Policzyli oni, że średnio zysk z ukończenia studiów wyższych wynosi 258 400 dolarów, podczas gdy zysk z ukończenia szkoły średniej to przeciętnie 112 400 dol. To oznacza, że dyplom wyższej uczelni jest ponad dwa razy cenniejszy niż matura. Średnio, ponieważ w Polsce ten zysk jest rekordowo, bo aż osiem razy bardziej wartościowy. “Oznacza to, że zwłaszcza w Polsce, realizując kolejne szczeble edukacji, największy zysk osiągają dorośli z wyższym wykształceniem” – podkreślili eksperci” [1].

Przekłada się to na stan budżetu państwa. „Człowiek z wyższym wykształceniem płaci do kasy państwa o 40 % więcej w podatkach i składkach społecznych. Nie inaczej jest nad Wisłą – w Polsce państwo wydaje na wykształcenie obywatela na poziomie wyższym niecałych 50 tys. dolarów. Potem jednak do państwowej kasy wpływa ok. 200 tys. dolarów w postaci podatków i składek płaconych przez tego obywatela” [1].

Powszechnie przecież wiadomo, że ważne jest w życiu i pracy, a czasem nawet niezbędne, spojrzenie na sprawę z innej perspektywy. Przecież wyniki i wnioski naszych obserwacji często zależą od punktu patrzenia. Szerzej jest o tym w artykule pt. Po co nam trafne wnioskowanie? [2016]. Warto to lepiej zrozumieć, bo jakość życia nauczycieli determinuje jakość ich pracy i jej efekty. Może warto dokonać zmiany?

Państwa „OECD wydają na ucznia (od szkoły podstawowej po uczelnię wyższą) rocznie średnio 10 429 dol. (po uwzględnieniu siły nabywczej pieniądza): 8412 dol. w szkole podstawowej, 9914 dol. w gimnazjum, 9933 dol. w liceum i 15 704 dol. na uczelni wyższej. Między 2008 a 2013 r. wydatki na szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w krajach OECD wzrosły o 5% (…)” [1]. Warto wiedzieć i przemyśleć! - JPS

-------------------------------------

1.P. SKURA, Praca na etat, płaca za pół, Raport: Nauczycielu, zarabiasz połowę tego, co pedagodzy w innych krajach Europy, „Głos Nauczycielski” 2016 nr 49, s. 6.

2.J.P. SAWIŃSKI, Po co nam trafne wnioskowanie? „Edukacja – Internet – Dialog” – www.eid.edu.pl/blog - z 06.12.2016.