A - Reforma systemu edukacji

Prof. Józef KUŹMA,

Reforma systemu edukacji szkolnej w świetle teorii i praktyki…, „Nowa Szkoła” 2016 nr 9, s. 22-29.

------------------------------------------------------

Reforma systemu edukacji szkolnej budzi szereg uwag i wątpliwości. Oto ciekawy i dobry artykuł pt. Reforma systemu edukacji szkolnej w świetle teorii i praktyki – moje opinie i propozycje, który przybliża jej teoretyczne i praktyczne problemy.

Rozmaite są opinie o naszym systemie edukacji szkolnej. Profesor na wstępie zwraca uwagę, że: „W ostatnich latach prowadzone są burzliwe dyskusje dotyczące funkcjonowania dotychczasowego systemu edukacji szkolnej. Dyskutują wszyscy – naukowcy, teoretycy i praktycy, nauczyciele i rodzice.” [2016]. A co wynika z tych debat? Artykuł upowszechniła „Nowa Szkoła”. (fot. 1)

Nowa Szkoła – okładka nr 9/2016 (fot. Arch. IP CEN - scan)

Reformy zwykle wywołują różne emocje i rozmaite opinie. „Opinie o projektowanej reformie edukacji są rozmaite, niektóre ostre, inne słabo przemyślane i bulwersujące, a niektóre wręcz szkodliwe. Jak się odnaleźć w tych dyskusjach i tym chaosie? Jak zachować wiarę w sens i nadzieję na lepsze jutro oraz na dobrą szkołę”. Patrząc na niektóre propozycje traci się optymizm. W tym Czy można go samemu poprawić lub uwolnić? [2016].

Rozumieć warto, że o powodzeniu reformy decydują bardzo różnorodne czynniki, które trzeba uwzględnić podczas jej projektowania. Prof. twierdzi, że: „Jakość funkcjonowania systemu edukacji szkolnej uzależniona jest od wielu komplementarnych czynników, w tym zwłaszcza:

1/ kadry,

2/ bazy,

3/ programów i podręczników,

4/ metod i technik pracy dydaktycznej,

5/ nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

6/ metod ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej”. Warto artykuł przeczytać w całości! (JPS)

----------------------------------

J. KUŹMA, Reforma systemu edukacji szkolnej w świetle teorii i praktyki, „Nowa Szkoła” 2016 nr 9, s. 22-29.

J. P. SAWIŃSKI, Czy dobra zmiana uwolni optymizm w edukacji? „Nowa Szkoła” 2016 nr 9, s. 30-34.