A - Rozumienie treści kształcenia

Ciekawy artykuł: Dlaczego ważne jest rozumienie treści kształcenia?

„Fizyka w Szkole z Astronomią” 2017 nr 1, s. 47-50

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozumienie treści kształcenia jest ważne: „Rozumienie czegoś lub kogoś to wielka sztuka. Jest jednym z podstawowych warunków skutecznego uczenia się i uzyskania wysokiej jakości edukacji, w tym przyrodniczej. Jest ono kluczową kompetencją nauczających i uczących się. Dlaczego ono jest tak ważne w uczeniu się i jak lepiej uczniom pomóc zrozumieć treści kształcenia przyrodniczego?” [2017]

Rozumienie to uchwycenie sedna sprawy. Artykuł dotyczy przede wszystkim rozumienia treści kształcenia. A w ramach protestu przeciwko schematyzmowi została zastosowana żartobliwa maniera literowa. Wszystkie podtytuły rozpoczynają się na „T” i wszystkie akapity także. Podejmuje 6 istotnych tematów. Oto jego podtytuły w dosłownym brzmieniu:

1. Tajemnica rozumienia sedna sprawy

2. Troska o sens myślenia i działania

3. Traktat o sensie przedmiotu

4. Trochę radości z rozumienia treści

5. Terminologia nauk przyrodniczych

6. Trzeba mówić rzeczowo i precyzyjnie

  „Fizyka w Szkole z Astronomią” - okładka nr 1/2017 (fot. www.aspress.pl/fizyka)

Rozum ludzki sam nam podpowiada, że znajomość czegoś bez rozumienia nie ma sensu. Rozumienie treści kształcenia czy też samych słów (języka) nauczyciela nie przychodzi łatwo. Odnosi się nie tylko do treści kształcenia, ale też do bardzo wielu innych spraw.

Rozumienie dotyczy m.in. rozumienia ludzi, języka czy też pojedynczych słów, ich znaczeń, procesów i zjawisk przyrodniczych oraz innych, a także o potrzebie rozumienia uczniów w szkole, np. swoistych cech nastolatków, czy też rozumienia świata w ogóle [2016].

Reguły nabywania właściwych pojęć są opisane w dydaktyce. Ale warto pamiętać, że rozumienie treści kształcenia domaga się dokładności czytania tekstów, uważnego słuchania, obserwowania osób, procesów i zjawisk, a także sporej staranności przeprowadzania myślowych operacji logicznych (myślenia, rozumowania, wnioskowania) oraz rozmów i dyskusji z uczniami.

Różnorodność treści szkolnego programu nauczania domaga się oczywiście stosowania rozmaitych metod, form organizacyjnych i technik ich realizowania. Ważne jest ich dostosowanie do możliwości i zainteresowań uczniów. Ich realizacja powinna akcentować pogłębione rozumienie treści kształcenia. W tym zakresie warto zapamiętać słowa naszej noblistki mówiące, że:

  • Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. [Maria Skłodowska-Curie]

--> Rozumienie trzeba więc rozumieć. A ponadto warto przeczytać! (JPS)

*********************************

1. COVEY S.R., 7 nawyków skutecznego działania. Inspirujące lekcje doskonalenia wewnętrznego i twórczych relacji z innymi. Poznań: Wydaw. REBIS, 2015, wyd. IV.

2. MIKULSKA J., Rozumienie pytań. Ćwiczenia kompetencji językowych, Kraków: Wydaw. WIR, 2016.

3. SAWIŃŚKI J.P., Dlaczego ważne jest rozumienie treści kształcenia? „Fizyka w Szkole z Astronomią” 2017 nr 1, s. 47-50.

4. SAWIŃSKI J.P., Kto potrafi to wszystko zrozumieć, czyli po co nam rozumienie? Edunews.pl – z 08.12.2016.

5. SAWIŃSKI J.P., Po co nam rozumienie treści i innych ludzi? ”Edukacja - Internet - Dialog” – www.eid.edu.pl/blog - z 27.11.2016.

6. SAWIŃSKI J.P., Po co nam trafne wnioskowanie? „Edukacja – Internet – Dialog” – www.eid.edu.pl/blog - 06.12.2016.

7. SAWIŃSKI J.P., Rozumienie treści [w:] Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji? Poradnik dla nauczycieli i edukatorów – część II. Warszawa: Wydaw. Difin, 2016, s. 93-107.

8. ŚWISTAK, Słowo jest twórcze. O storytellingu w pracy z dziećmi. „Głos Nauczycielski” 2015 nr 10, s. 12.