A - Świat wartości

Dobry artykuł: Agnieszka KARCZEWSKA, Polonistyka i świat wartości,

„Głos Nauczycielski” 2017 nr 11

------------------------------------------------------------

Wartości to sprawy ważne, wartościowe, często niezbędne. W szkolnym wychowaniu odgrywają one rolę szczególną. Warto przemyśleć, jak lepiej ukazać uczniom znaczenie wartości w codziennym życiu oraz ich przekonać, że każdemu potrzebne jest dobre słowo.

 

W artykule dr Agnieszki Karczewskiej [1] pt. Polonistyka i świat wartości - są autorskie refleksje i propozycje pracy z wartościami. Autorka jest pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Przypomina ogromne znaczenie świata wartości w ludzkim życiu oraz potrzebę doceniania walorów dobrego słowa i polonistyki w szkole. Napisała dosłownie, że:

„Wielu nauczycieli zadaje samym sobie pytania o sens i istotę ich pracy: “Jak dotrzeć do młodego pokolenia?”,  “Jak pomóc uczniom zadomowić się w świecie wartości?”, “Jak radzić sobie z ich agresją, apatią, mową nienawiści itd.?”, “Jak rozmawiać z nimi o sprawach najgłębiej dotykających ich człowieczeństwa?” [1].

Wartości działania mają duże znaczenie w naszym życiu. Są podstawowym elementem osobowości i naszej psychiki, a także wyznacznikiem wielu różnorodnych naszych czynności. Wpływają na zasady i reguły działania, ale istotne jest, aby uczniowie dane wartości uznali za własne, osobiste. Szerzej o znaczeniu starań o poprawność języka polskiego w szkole jest w artykule Bogdana Urbanka [3] pt. O języku nie od święta. Ukazał się niedawno w popularnym miesięczniku „Nowa Szkoła”. Jest także promowany na internetowej stronie CEN [4]. Warto przeczytać!

"Powiedz to dobrym słowem" (fot. www.gwp.pl)

Warto również powrócić do treści i przesłania artykułu ukazującego potrzebę dbałości o poprawność naszego języka i używania dobrych słów oraz życzliwości w relacjach międzyludzkich, a także siebie samego zapytać:  Jakie wartości niesie dobre słowo? Szerzej o tym jest w artykule pt. Komu potrzebne jest dobre słowo? [2]. Jest prezentowany na internetowej stronie - blogu czasopisma „Edukacja - Internet - Dialog”.

Wypada też przypomnieć słowa papieża Jan Paweł II, przypomniane przez ww. autorkę, który wiele lat temu, zwracając się do młodzieży, powiedział: “Wymagajcie od siebie, nawet wtedy, gdy już nikt nie będzie od Was wymagał” (Westerplatte 1987). Słowa te oznaczają, że istnieje świat wartości, w który trzeba młodych ludzi wprowadzić, konsekwentnie stawiając im wysokie wymagania.

Wymagania trzeba jednak nie tylko stawiać, ale wspólnie z uczniami poszukiwać ich własnych strategii spełnienia tych wymagań. A. Karczewska [1] uważa, że: „Szczególną okazję ku temu ma polonista, który spędza z uczniami dużo czasu i na podstawie różnych tekstów kultury rozmawia z nimi o wielu poważnych sprawach, między innymi o wartościach i wartościowaniu w życiu człowieka”. (JPS)

-------------------------------

1. KARCZEWSKA A., Polonistyka i świat wartości, „Głos Nauczycielski” 2017 nr 11.

2. SAWIŃSKI J.P., Komu potrzebne jest dobre słowo? ”Edukacja - Internet - Dialog” – www.eid.edu.pl/blog - z 31.11.2015.

3. URBANEK B,, O języku nie od święta, „Nowa Szkoła” 2017 nr 1, s. 18-24.

4. www.cen.edu.pl/Informacja-pedagogiczna/Nowosci-w-edukacji - 2017.