A - Warto chcieć mniej

– Intrygujący artykuł: Czy warto być minimalistą i chcieć mniej?

- Edunews.pl – z 07-06-2017

---------------------------------------------------------------------------------------

Czy warto być minimalistą i chcieć mniej? Tytuł intrygujący, ale de facto: Kogo interesuje maksymalizm i minimalizm jako dwie przeciwstawne koncepcje ludzkich pragnień, dążeń, życiowych filozofii osobistych i ludzkich nastawień do życia? Jaki mają one związek z edukacją, kształceniem i wychowaniem? Artykuł warto przeczytać

 

Ciekawym jest:

- Jakie postawy w tym zakresie prezentują polscy nauczyciele?

- Czy są zwolennicy edukacyjnego i zawodowego minimalizmu?

- Czy może jest przeciwnie: chcą więcej i więcej oraz są zwolennikami maksymalizmu?

- Czy są książki, artykuły o walorach i znaczeniu minimalizmu w praktyce?

 

Cele i zadania szkolne można zmienić, a także obniżyć. „Minimalizm zakłada obniżenie naszych pragnień, dążeń, celów i zadań. Czy chodzi tu o faktyczne ich ograniczenie, a może o zastąpienie innymi. Czy leży to naszej naturze? Ciekawe, co na to nauczyciele? Na ile pasuje on do szkolnej edukacji? Z całą pewnością mniej wokół nas toksycznych ludzi, szkodliwych relacji, mniej chaosu wartości i ignorancji prowadzi do wzrostu liczby sytuacji, które niosą przyjemności, radość, zadowolenie i lepsze samopoczucie, a może nawet szczęście” [4].

Czy posiadanie, materialne bogactwo daje radość i szczęście? Pytanie stawiane przez ludzi od dawna – a jakie są na nie odpowiedzi? „Mnóstwo ludzi pragnie i dąży do posiadania, często doczesnych dóbr materialnych: nowego domu, mamony, nowoczesnych urządzeń TIK, ogrodu, samochodu itd. To przecież normalne – mówią niektórzy, ale: Czy jednak spełnienie tych pragnień człowieka uspokaja? Czy uszczęśliwia? Czy przynosi faktyczną radość, większą sympatię i życzliwość innych ludzi oraz faktyczną życzliwość wobec innych? Czy daje przyjemność i szczęście?” [3].

Fot. Czytanie, czytanie i zabieganie o sukces - może więcej, więcej... (fot. www.facebook.com.pl)

 

Coraz częściej czyta się w różnych mediach, że coś dzieje się z naszym poczuciem wolności. Być może rację mają ci, którzy twierdzą, że mniej bieganiny za posiadaniem, mniej przedmiotów wokół siebie to więcej wolności. Z całą pewnością mniej toksycznych ludzi wokół nas i szkodliwych relacji to więcej czasu dla siebie oraz najbliższych. Problemy te są zasadne, bo dziś nawet w szkole obserwuje się zniecierpliwienie. Szerzej jest o nim w artykule pt. Skąd młodzieżowe zniecierpliwienie? [2]. Jest dostępny na edukacyjnym portalu Edunews.pl.

Ciekawe spojrzenia na ww. sprawy zawiera niedawno wydana książka Katarzyny Kędzierskiej [1] pt. Chcieć mniej. Minimalizm w praktyce. Autorka twierdzi np., że: „Mniej przedmiotów to więcej wolności. Mniej rzeczy to więcej spokoju i radości z tego, co już masz”. Radzi też, aby przekonać się o tym samemu na własnej skórze, że mniej znaczy więcej oraz podjąć wyzwanie minimalizmu.

Ciekawe, ile jest w tym prawdy? „Minimalizm to jedna z dwóch ogólnych, obok maksymalizmu, koncepcji ludzkich pragnień, dążeń, życiowej filozofii i nastawienia do życia[2]. Pozornie niewiele ma on wspólnego z edukacją i wychowaniem, ale jednak coś jest na rzeczy. Wydaje się być interesującym podejściem do spraw celów, zadań, liczby szkolnych przedmiotów nauczania i samych treści kształcenia, a także samych wymagań edukacyjnych stawianych uczniom” [3].

Czy więc np. mniej treści kształcenia w szkole to lepiej dla uczniów? Mimo szeregu wątpliwości warto się zastanowić, czy minimalizm jest przydatny w tworzeniu programów kształcenia i szkolnych wymagań. Warto przemyśleć jej pozytywne strony i edukacyjne walory. Stąd pytanie: Czy edukacyjny minimalizm może być przydatny edukacji, kształceniu, szkole, uczniom, nauczycielom? (JPS)

 

----------------------------

1. KĘDZIERSKA K., Chcieć mniej. Minimalizm w praktyce, Warszawa: Wydaw. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016.
2. SAWIŃSKI J.P., Skąd młodzieżowe zniecierpliwienie? Edunews.pl – z 03.05.2017.

3. SAWIŃSKI J.P., Czy warto być minimalistą i chcieć mniej? Edunews.pl – z 07.06.2017.

4. www.wikipedia.pl/minimalizm - z 20.03.2017.