A - Wdrażanie nowej podstawy programowej

Przygotowania do wdrożenia nowej podstawy programowej

– konferencja z udziałem wiceministra edukacji

-----------------------------------------------------------------------------------------

27 lutego 2017 roku w ORE w Warszawie odbyła się w konferencja dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli dotycząca wdrażania nowej podstawy programowej. Oto relacja MEN z tego spotkania [przedruk - 1].

– "Mam nadzieję, że dzięki pracy ośrodków doskonalenia nauczycieli możliwe będzie dalsze wprowadzanie zmian w edukacji – powiedział w poniedziałek wiceminister edukacji. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś, 27 lutego w konferencji skierowanej do dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli dotyczącej nowej podstawy programowej.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji przypomniał główne założenia reformy edukacji oraz przedstawił najważniejsze zmiany zawarte w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

– W nowej podstawie podkreślamy przede wszystkim elementy innowacyjne i działania skierowane na pracę zespołową uczniów. Kładziemy w niej nacisk na naukę języków obcych i informatykę. To bardzo nowoczesna podstawa – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Dajemy w niej nauczycielom swobodę w działaniu – dodał.

- Wiceminister powiedział także, że trwają obecnie prace legislacyjne dotyczące ramowych planów nauczania, a następnym etapem będzie stworzenie nowej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego.

- W spotkaniu uczestniczył również dr hab. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP do spraw wdrażania reformy oświaty, który przedstawił cele i perspektywy zmian strukturalno-programowych w edukacji.

- Podczas konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczestnicy dyskutowali również o zmianach w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki. Przedstawiono też, w jaki sposób kuratoria oświaty będą zaangażowane we wdrażanie nowej podstawy programowej. Rozmawiano również o tym, jaką rolę pełnić będą publiczne placówki doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli do wprowadzania zmian programowych, a także sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi, obowiązującymi od roku szkolnego 2017/2018" [1].

-----------------------

1. Informacja: Przygotowania do wdrożenia nowej podstawy programowej – konferencja z udziałem wiceministra edukacji - Departament Informacji i Promocji, Ministerstwo Edukacji Narodowej – z 27.02.2017.