A - Wisła - rzeka możliwości

Dobry artykuł: Krzysztof TROJAN, Wisła – rzeka możliwości,

„Geografia w Szkole” 2017 nr 1, s. 4-7

-------------------------------------------------------------------

Wisła jest najdłuższą i chyba najważniejszą rzeką w Polsce. Rok 2017 został ogłoszony „Rokiem Wisły” [2016]. Warto chyba o niej wiedzieć coś więcej. Oto ciekawy artykuł Krzysztofa Trojana o Wiśle jako rzece dużych możliwości [2016].

W „Geografii w Szkole” zwykle jest szereg ciekawych zagadnień merytorycznych i dydaktycznych. Przynajmniej z kilku względów warto na bieżąco czytać  edukacyjne czasopisma przedmiotowe i inne oraz wykorzystywać te treści na lekcjach. Warto pytać: Jak lepiej uczyć dzieci przyrody? [2013] oraz: Jak lepiej, ciekawiej i skuteczniej uczyć geografii w szkole?

W numerze 1/2017 oprócz ww. znalazło się też szereg innych ciekawych artykułów, które zainteresują nie tylko nauczycieli geografii i przyrody. Spis treści wydania 1/2017 zawiera:

1. Z zagadnień współczesnej geografii

- Wisła – rzeka możliwości - Krzysztof Trojan – s. 4-7

2. Geografia regionalna

- Ziemia Ognista – na krańcu świata - Piotr Migoń – s. 8-11

- Podniebne Meteory - Jerzy Wrona – s. 12-14

- Fenomen lasu – s. 15

- Albania – bałkańskie peryferia - Mateusz Żemła – s. 16-18

„Geografia w Szkole” – okładka nr 1/2017 (fot. www.aspress.pl)

3. Astronomia

- Tajemnice Ceres. Sonda Dawn na planecie karłowatej - Jerzy Kuczyński – s. 19-22

4. Dydaktyka

- Bath - rzymskie spa w sercu Anglii - Maria Słobodzian – s. 23-26

- Hydrologia w praktyce. Przykładowe zajęcia terenowe - Romana Adamczyk – s. 27-29

- Najsłynniejsze polskie meteoryty - Anna Karcz – s. 30-34

- Warunki realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Geografia klasy V-VIII – zespół – s. 35-37

- Potrójne memo erozyjne - Anna Karcz – s. 38-40

- Smog pod lupą naukowców – s. 41

5. Rekomendacje

- Rekomendacje – s. 42

6. Nazewnictwo geograficzne

- Geograficzne przydomki krajów, część 4. Afryka i Australia - Jerzy Wrona – s.  44-46

7. Świat – panorama

 - Przegląd wydarzeń – wybór i opracowanie Jan Kądziołka – s. 47 (oprac.: JPS)

 

------------------------------

1. Red., Patroni roku 2017 – Rok Wisły, „Nauczycielska Edukacja” 2016 nr 5/101, s. 10-11.

2. SAWIŃSKI J. P., Jak lepiej uczyć dzieci przyrody? „Geografa w Szkole” 2013 nr 6, s. 34-35.

3. TROJAN K., Wisła – rzeka możliwości, „Geografia w Szkole” 2017 nr 1, s. 4-7.