K - 12 zasad skutecznej edukacji

- Ciekawa książka: Przemysław BĄBEL, Marzena WIŚNIAK,

12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015

----------------------------------------------

Przemysław Bąbel i Marzena Wiśniak [2015] wydali książkę przewodnik ukazujący przykłady konkretnych działań do zastosowania w codziennej pracy edukacyjnej. Opisują 12 zasad skutecznej edukacji i przekonują, że mogą być przydatne każdemu. Warto poznać i wykorzystać.

Przewodnik przedstawia liczne przykłady, wskazówki i techniki do zastosowania w codziennej pracy w szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Autorzy w zrozumiały sposób wyjaśniają znaczenie powiązań teorii z praktyką oraz omawiają między innymi takie zagadnienia, jak: grupowanie materiału, procesy koncentracji, wykorzystanie emocji w nauce, potrzeba przerw czy sposoby motywowania uczniów [2017].

Publikacja jest praktycznym przewodnikiem. Autorzy twierdzą, że dzięki opisanym w książce metodom i narzędziom nauczyciele:

  • zbudują podczas zajęć atmosferę sprzyjającą nauce,
  • pomogą uczniom zrozumieć, utrwalić i zapamiętać nauczane treści,
  • nauczą się wykorzystywać edukacyjny potencjał nowoczesnych technologii, będą skutecznie nauczać, a ich uczniowie zaczną osiągać lepsze wyniki [2015].

 Fot.: 12 zasad skutecznej… (fot. www.gwp.pl)

Poszukiwanie skutecznych strategii i metod organizowania uczenia się uczniów oraz myślenie o potrzebie osiągania wysokich efektów uczenia się - jest zadaniem każdego nauczyciela. Na potrzebę aktywizowania i motywowania do uczenia się uczniów w szkole oraz do pracy nad sobą wskazywano już w różnych dydaktykach od dawna. Warto w tym zakresie pomyśleć o właściwym miejscu edukacyjnych innowacji jako o drodze ku lepszej edukacji i nowoczesnej szkole [2016].

Poradniki [2015] o sposobach podnoszenia skuteczności szkolnej edukacji i uczenia się uczniów, przekonują, że wiele różnych czynników decyduje o efektywnym uczeniu się i skutecznej edukacji. Tematów jest wiele. Część I poradnika przedstawia tematy od A do L. A część II tematy od Ł do Ż i wszystkie akapity w danym rozdziale zaczynają się na kluczową literę. Może warto osobiście sprawdzić? [2016].

Ponadto warto jest zrozumieć, że to nie nasze nauczanie w szkole, ale samodzielna aktywność uczących się determinuje efekty uczenia się i pracy szkoły. Warto zapamiętać myśl Johna Holta [2016] mówiącą, że uczenie się nie jest produktem nauczania, ale aktywności uczącego się.

„Poradnik 12 zasad skutecznej edukacji został napisany z myślą o wszystkich nauczycielach i edukatorach, którzy chcą uczyć w taki sposób, aby ich uczniowie rzeczywiście się nauczyli. Opierając się na swojej wiedzy i na doświadczeniu zdobytym podczas prowadzenia licznych warsztatów i szkoleń, autorzy sformułowali dwanaście uniwersalnych zasad skutecznej edukacji, wspólnych dla wszystkich typów, szczebli i form kształcenia” [2017].


- dr Julian Piotr Sawiński – CEN w Koszalinie

------------------------------------------------

1. P. BĄBEL, M. WIŚNIAK, 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015

2. Opinia o książce – www.gwp.pl/12-zasad-skutecznej - z 10.03.2017.

3. Informacja o książce z okładki.

5. J.P. SAWIŃSKI, Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji? Poradnik dla nauczycieli i edukatorów – część I. Warszawa: Wydaw. Difin, 2015.

6. J.P. SAWIŃSKI, Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji? Poradnik dla nauczycieli i edukatorów – część II. Warszawa: Wydaw. Difin, 2016.

7. www.facebook.pl