K - Akademia Khana

Ciekawa książka:
Salman KHAN, Akademia Khana. Szkoła bez granic. Poznań: Wydaw. Media Rodzina, 2013
--------------------------------------
 
Akademia Salmana Khana jest znana nauczycielom i internautom. Ale właśnie teraz ukazała się na polskim rynku wydawniczym drukowana jego książka „Akademia Khana. Szkoła bez granic” wydana w Poznaniu przez Media Rodzina. Dlaczego jest to wyjątkowa książka? Dlaczego warto ją poznać?
 
Akademia Khana zmienia edukację
 
Akademia Khana jest dziś najczęściej używaną platformą edukacyjną w Internecie. Można się z niej dowiedzieć, na czym polega ta interesująca idea zmieniająca myślenie o edukacji. Napisana przez wyjątkowego człowieka – Salmana Khana, który z własnego pomysłu na lekcje w Internecie rozwinął jedną z najważniejszych organizacji pozarządowych na świecie, oferującą darmowy dostęp do wielojęzycznych już zasobów edukacyjnych Internetu (Polak 2013).
 
Aktywne przetwarzanie informacji
 
Aktualny, dotychczasowy model edukacji jest dość powszechnie krytykowany. Wielu uważa, że on po prostu przestał spełniać nasze zmieniające się oczekiwania. Opiera się on na narzuconej uczniom i nauczycielom podstawie programowej oraz dominującej aktywności tych drugich. Krytyka obecnej szkoły koncentruje się na wytykaniu jej, że utrzymuje dość bierne przyswajanie treści nauczania, testomanię, jej historyczne preferencje, brak rozwijania kreatywności uczniów oraz niski poziom innowacyjności. Pomysł S. Khana jest prosty, innowacyjny i interesujący.
 
 
 
Fot. Akademia Khana... - okładka książki (fot. www.mediarodzina.pl)
 
Autentyczna aktywność uczących się
 
Autor ww. książki dostrzega, jak wielu innych, że dynamiczny rozwój nowych technologii TIK daje konkretną nadzieję na ciekawsze i skuteczniejsze sposoby uczenia się i szkolnego nauczania, ale jednocześnie wywołuje lęki i obawy, a nawet często dezorientację. One są jedynie sprawnym narzędziem pomagającym edukacji, a nie celem samym w sobie. U uczniów wywołują autentyczną aktywność i często nawet zaintrygowanie. S. Khan (2013) wskazuje także, że:
 
Nowoczesna technika nader często jest wykorzystywana jedynie jako sztuczna dekoracja.
                                                                     (Salman Khan 2013)
 
Akademia bez granic
 
Akademia kojarzy się ze szkołą, która dobrze, sprawnie kształtuje praktyczne umiejętności uczących się. Szkoły dziś koncentrują się na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii TIK, co jest bardzo słuszne, ale to nie wyczerpuje problemu jej innowacyjności. Jej sedno tkwi w kulturze, która się domaga samodzielnego i odpowiedzialnego uczenia się umiejętności. (Sawiński 2012). Akademia Khana proponuje darmową edukację wysokiej jakości dla każdego w każdym miejscu świata. Taki cel przyświeca Akademii Khana, która ewoluowała od małego projektu korepetycji on-line z algebry dla siostrzenicy Khana (byłego inżyniera) i stała się fenomenem na skalę światową (Polak 2013).
 
Aktualność Akademii Khana
 
Aktualnie kilka milionów uczniów, studentów, rodziców i nauczycieli korzysta z udostępnionych przez Akademię darmowych ćwiczeń i filmów edukacyjnych na niemal każdy temat, a jej metody nauczania są wykorzystywane z rewelacyjnym skutkiem w coraz większej liczbie szkół (Polak 2013). Warto poznać zarówno treść ww. książki, jak i wskazane strony Internetu.
----------------------
1. KHAN S., Akademia Khana. Szkoła bez granic. Poznań: Wydaw. Media Rodzina, 2013.
2. POLAK M., Szkoła bez granic. Edunews.pl - z 16.11.2013.
3. SAWIŃSKI J. P., Akademia umiejętności - to właśnie szkoła. „Miesięcznik. Pismo Społeczno-Kulturalne” 2012 nr 9/10, s. 82-86.
4. SAWIŃSKI J. P., Odwrócona lekcja biologii. „Biologia wSzkole” 2013 nr 2, s. 32-34.
5. SAWIŃSKI J. P., O odwróconej edukacji i nowej jej jakości. [w:] PAWELSKI L. (red.), O poprawę efektywności kształcenia. Szczecinek: Wydaw. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, 2013, s. 249-262.
6. http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/.
7. www.khanacademy.org.
dr Julian Piotr Sawiński - Koszalin