K - Językowe fascynacje

Przydatny poradnik: Bogdan URBANEK, Językowe kalkulacje i fascynacje,

Szczecinek: Wydaw. ZU TEMPOPRINT, 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Poprawność i precyzja mówienia, pisania, komunikowania się, są ważne dla nas z wielu powodów. Troszczy się o to wielu nauczycieli, rodziców, wychowawców i innych osób, którym zależy na podnoszeniu kultury języka polskiego. Oto ukazał się ciekawy i przydatny poradnik językowy Bogdana Urbanka [4] pt. „Językowe kalkulacje i fascynacje”, który warto poznać i w praktyce wykorzystać.

 

Poradnik językowy

Poradnictwo i doradzanie stało się w ostatnich latach dość powszechne i wręcz modne. Ale oto do czytelników trafia poradnik, który w dużej mierze zachwyca, właśnie precyzją słów, które promują poprawność języka polskiego, czyli mówionego i pisanego słowa. Jeszcze raz akcentuje, że słowo jest wielkie i bardzo ważne, a także inspirujące, łagodzące obyczaje i niezbędny element twórczości.

Poradnik Językowe kalkulacje i fascynacje to przydatna pomoc dla różnych nauczycieli. Napisany nie tylko dla nauczycieli języka polskiego, ale szerokiego odbiorcy. Praca rozpoczyna się pięknym wierszem o słowie. Oto jego początek:

Bezmiar człowieczego czasu ubogaca słowo

Od zawsze i na zawsze

Tworząca je pełnia daje nadzieję i spełnienie

A pustka – obawy i niepokoje ulegające transmutacji…

 

Publikacja o kalkulacjach i fascynacjach

Publikacja Bogdana Urbanka [4] – nauczyciela języka polskiego, dziennikarza, literata, członka Zespołu Dydaktyki Ogólnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, sekretarza Zarządu Krajowego i rzecznika Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych itd. - składa się z 3 głównych części. Są to:

1. Językowe kalkulacje

2. Językowe fascynacje

3. Aneks językowo – literacki

Pierwsza część prezentuje szereg ciekawych i przydatnych treści z zakresu językowego poradnictwa. Wśród nich są np. takie tematy, jak:

1. Rodzaje błędów językowych

2. Osobliwości języka polskiego

3. Czy parę i kilka znaczy to samo?

4. Wielka waga i należna uwaga – i wiele innych.

Fot. Językowe kalkulacje i fascynacje (fot. Arch. IP CEN – scan)

 

Promocja kultury języka polskiego

Poradnik ten ładnie wpisuje się w działania wielu innych nauczycieli języka polskiego, bibliotekarzy, pisarzy, poetów, dziennikarzy oraz wielu, wielu innych osób, którym na sercu leży poprawność polszczyzny i naszego codziennego języka.

Podnoszenie jakości naszego języka jest przecież ważnych zadaniem wszystkich nauczycieli, edukacji i szkoły w ogóle. W różny sposób pracuje się nad zwiększeniem poprawności językowej i promocją kultury języka, ale sama szkoła to chyba zbyt mało w tym zakresie. Wielu też wskazuje, że jest to zadaniem nie tylko nauczycieli języka polskiego, ale wszystkich nauczycieli w szkole. Trochę szerzej jest o tym w artykule pt. Szkoła potrzebuje ładnego mówienia [2]. Był skierowany do oświatowej kadry kierowniczej i upowszechniony w czasopiśmie „SEDNO. Magazyn Dyrektora Szkoły”.

 

Postać autora

Postać autora tego poradnika i jego edukacyjny, dziennikarski i życiowy dorobek jest z pewnością dobrze znany w oświatowym środowisku Szczecinka, a także wśród członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, którego był współzałożycielem i jest wieloletnim rzecznikiem prasowym. Bogdan Urbanek jest autorem bardzo wielu publikacji edukacyjnych. Trafnie ujął to recenzent tej publikacji prof. Janusz Morbitzer [1] słowami:

„Recenzowanie książki tak doświadczonego i znamienitego Mistrza pióra, jakim jest niewątpliwie jest Bogdan Urbanek nie jest zadaniem łatwym. A dla osoby spoza literackich kręgów, nie językoznawcy, ale naukowca reprezentującego inna dyscyplinę – pedagogikę, jest wręcz wyzwaniem…”.

 

Poprawność polszczyzny była i jest nadal oczkiem w głowie ww. autora, nie tylko jako polonisty i dziennikarza. Wielokrotnie w różnych artykułach i swoich książkach uwrażliwiał czytelników na problemy języka polskiego. Przykładem jest niedawny jego artykuł pt. O języku nie od święta – upowszechniony w tym roku w miesięczniku „Nowa Szkoła”. Ten artykuł także jest o kulturze języka polskiego i warto przeczytać. (JPS)

-----------------------

1. MORBITZER J., Recenzja wydawnicza monografii Bogdana Urbanka pt. „Językowe kalkulacje i fascynacje (…)” [w:] Bogdan URBANEK, Językowe kalkulacje i fascynacje, Szczecinek: Wydaw. ZU TEMPOPRINT, 2017, s. 13-17.

2. SAWIŃSKI J.P., Szkoła potrzebuje ładnego mówienia, „SEDNO. Magazyn Dyrektor Szkoły” 2009 nr 5, s. 63.

3. URBANEK B., O języku nie od święta, „Nowa Szkoła” 2017 nr 1, s. 18-24.

4. URBANEK B., Językowe kalkulacje i fascynacje, Szczecinek: Wydaw. ZU TEMPOPRINT, 2017.