K - Koszalin - historie mało znane

Krzysztof URBANOWICZ, Koszalin - historie mało znane, Koszalin:

Wydaw. Państwowe Archiwum w Koszalinie i portal naszemiasto.pl, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Koszalin - historie mało znane” autorstwa Krzysztofa Urbanowicza - to najnowsze wydawnictwo Archiwum Państwowego w Koszalinie i portalu naszemiasto.pl. Zawiera ono teksty dotyczące mało znanych lub zapomnianych epizodów z historii miasta, które miały wpływ na życie mieszkańców.

Krzysztof Urbanowicz: Ukończył PLSP w Koszalinie; dyplom w 1981 r. Zajmuje się malarstwem, grafiką wydawniczą i fotografią, głównie jako portrecista, karykaturzysta i pejzażysta. Współzałożyciel grupy artystycznej "TWA". Uczestnik licznych plenerów malarskich w kraju i za granicą oraz kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich [2].

Książka została podzielona na dwie części. W pierwszej, Koszalin został pokazany jako pruska stolica pomorskiej rejencji i prężnie działający ośrodek lokalnej gospodarki ze swoimi wzlotami i upadkami. Umieszczenie lokalnych historii na tle epoki pozwala lepiej zrozumieć specyfikę opisywanego okresu [1].
Koszalin ma bogatą historię. Część druga ww. publikacji jest poświęcona historii polskiego Koszalina od pierwszych lat powojennych. Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych pokazane zostało codzienne życie pierwszych mieszkańców miasta, jego odbudowa, kolejne projekty architektoniczno-urbanistyczne oraz ważne przed laty i dziś już zapomniane wydarzenia społeczne i kulturalne, których skutki są w mieście odczuwalne do dziś [1].

  Koszalin - historie mało znane (fot. www.facebook.com.pl)

Koszalińska historia budzi zaciekawienie. Wydawca, ciesząc się z dużego zainteresowania najnowszą publikacją pt. „Koszalin - historie mało znane” wydaną przez Archiwum Państwowego w Koszalinie i portal naszemiasto.pl, którego promocja odbyła się 13 grudnia 2016 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ma dla czytelników niespodziankę: „Publikacja w wersji elektronicznej PDF do pobrania jest już dostępna na stronie internetowej Archiwum: www.koszalin.ap.gov.pl” [1].

Każdy zainteresowany historią miasta może poznać inne prace o dziejach Koszalina. W Menu nawigacyjnym - Wydawnictwa dostępne są w wersji on-line pozostałe publikacje wydane przez koszalińskie Archiwum [1]. (oprac.: JPS)

-------------------------------

1.Innformacja ze strony – www.koszalin.ap.gov.pl – z 16.12.2016.

2. Krzysztof Urbanowicz – www.galeria.szczyrk.pl/urbanowicz - z 25.02.2017.