K - NLP dla nauczycieli

Ciekawa książka:
 
Richard CHURCHES, Roger TERRY, NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania. Gliwice: Wydaw. Onepress.pl Helion, 2015
---------------------------------------------------------------
 
NLP – Neurolingwistyczne Programowanie – to strategia doskonalenia się i pracy nad sobą. Jest strategią wymyśloną przez psychologów i terapeutów. Oto nowa książka dla nauczycieli i wychowawców pt. NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania –[2015[1]]. Jest kolejną publikacją z obszaru poszukiwań sposobów zwiększenia skuteczności szkolnej edukacji.
 
Neurolingwistyczne programowanie
 
Nauczyciele stale poszukują skutecznych sposobów wywierania wpływu na swoich uczniów. To bardzo dobrze, ale jeśli jednak uczeń chodzi do szkoły, bo musi - bo taki jest powszechnie akceptowany i konstytucyjny obowiązek - to trudno spodziewać się jego entuzjazmu i zachwytu, tylko dlatego, że jest to konieczność. A z drugiej strony, jeśli nie chce się uczyć i pracować, to czyż nie potrzebuje psychologicznego wsparcia oraz wręcz dobrej terapii? [2008[2]].
 NLP prezentował, chyba jako jeden z pierwszych w Polsce, Harry Alder [1997[3]] w bardzo ciekawej książce pt. Neurolingwistyczne programowanie, czyli sztuka osiągania celów. Podręcznik do pracy samodzielnej – wydanej w ramach Programu TERM-FRSE przez MEN. Jego zdaniem NLP zasługuje na miano nauki, ale jest dopiero w stanie rozwoju, ponieważ opiera się na metodach naukowych wykorzystywanych do identyfikacji wzorów zachowań osób osiągających sukcesy. Zapoznanie się ze strategią i technikami NLP pozwala zrozumieć, w jaki sposób ludzie odnoszą sukcesy w przeróżnych dziedzinach życia oraz co powinien zrobić każdy z nas wzorując się na ich sposobie myślenia, aby osiągnąć wyznaczone sobie cele.
 
 
Fot. NLP dla nauczycieli... - okładka (fot. www.Onepress.pl)
 
NLP dla nauczycieli
 
NLP akcentuje również procesy występujące podczas myślenia. Bada wpływ myślenia na zachowanie i sposób percepcji. Dzięki technikom neurolingwistycznego programowania można wiedział, jak lepiejmyśleć i tym samym – więcej w swoim życiu lub szkole osiągnąć.
Niewątpliwie ta książka zainteresuje nauczycieli, którzy poszukują strategii samodzielnego doskonalenia się i pracy nad sobą. NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania [2015[4]] - jest kolejną publikacją z obszaru poszukiwań sposobów zwiększenia skuteczności szkolnej edukacji. Składa się z 15 rozdziałów, które zawierają proste i interesujące pytania o sposoby pracy nad własnym rozwojem, motywacją, samopoczuciem i doskonaleniem. Jest skierowana do nauczycieli, wykładowców, pedagogów i trenerów [2015[5]].
 
Niezastąpiona pomoc
 
Nauczyciele poszukują odpowiedzi na różne pytania dotyczące uzyskiwania wysokiej skuteczności swoich działań. Recenzenci ww. książki mówią o niej, że jest niezastąpioną pomocą dydaktyczną, bo pomoże:
·          Efektywnie przekazywać wiedzę;
·          Rozwijać zdolności i metody wpływania na innych;
·          Kontrolować własne emocje i uczucia;
·          Wyznaczanie celu i osiąganie pozytywnych wyników.
·          Rozszerzyć zakres stosowanych metod pedagogicznych [2015[6]].
Niezwykle ważne jest w życiu nastawienie. Nauczyciele też są nim skażeni. Warto zrozumieć sedno i znaczenie działania strategii NLP. Prawie dwadzieścia lat temu przeczytałem ww. publikację H. Aldera [1997] i pytałem sam siebie: Co odkryłem w strategii NLP? Jest upowszechniony w czasopiśmie „Nowe w Szkole" - www.scholaris.pl. Warto przeczytać te refleksje!
 
NLP z klasą
 
NLP dla nauczycieli – to praca, która zdaniem jej autorów pomoże odpowiedzieć na konkretne problemy. Autorzy piszą np., że: „Zdobyłeś świetne przygotowanie akademickie i dużą wiedzę, ale masz wrażenie, że uczniowie na Twoich lekcjach bujają w obłokach? Pragniesz przekazywać wiadomości ze swojego przedmiotu w sposób ciekawy i skuteczny? [www.strictum.pl]. To jest dobre pytanie!
„Nie wiesz, jak zdobyć zainteresowanie słuchaczy i sprawić, by informacje na stałe zagnieździły się w ich umysłach? NLP to odpowiedź na Twoje problemy!” [www.strictum.pl]. Książkę warto przeczytać i przemyśleć!
 
Nasze pragnienia i nastrój
 
Nasze pragnienia i marzenia, w odniesieniu do dyrektorów i nauczycieli, były przedmiotem analizy i refleksji ujawnionych w artykule pt. O dostrzeganiu naszych pragnień i marzeń [2008[7]]. Artykuł był upowszechniony w miesięczniku dla oświatowej kadry kierowniczej „Dyrektor Szkoły”. Warto przeczytać!
Nasze nastawienie, aktualne samopoczucie i nastrój mają spore znaczenie w pracy nauczyciela. Autorzy ww. książki przekonują, że: „Ogromny wpływ na uczniów ma nastrój, z jakim wchodzisz do klasy; Twoja motywacja, dzięki której nadajesz odpowiednie tempo lekcji, oraz zdolność do rozładowywania napięcia w krytycznej sytuacji, by stworzyć przyjazną atmosferę. Efektywne nauczanie zaczyna się i kończy na umiejętności kierowania własnymi wewnętrznymi reakcjami i zachowaniami. By edukować innych, trzeba urodzić się z darem przekazywania wiedzy, albo po prostu się tego nauczyć. Ten podręcznik pozwoli Ci poprawić swój pedagogiczny warsztat pracy” [www.strictu.pl].
 
Nauczyciel na szóstkę
 
NLP (programowanie neurolingwistyczne) pozwala lepiej zrozumieć, jak działają ludzkie umysły. Jego zwolennicy twierdzą, że jest to bardzo skuteczne narzędzie, za pomocą którego można rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, zacząć kontrolować emocje oraz wzbogacać życie osobiste i zawodowe.
Nauczyciel na szóstkę – to marzenie pewnie wielu pedagogów. Autorzy tej publikacji przekonują, że aby zostać nauczycielem na szóstkę trzeba przeczytać tę książkę i dowiedzieć się, jak:
·                     modyfikować swój język, aby uzyskać określone rezultaty i reakcje?
·                     komunikować się w sposób, którego wcześniej nie próbowałeś, w klasie i poza nią?
·                     budować wzajemne porozumienie i wpływać na innych?
·                     utrzymać wysoką motywację?
·                     patrzeć na określone kwestie z różnej perspektywy?
·                     wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, aby zaplanować dzień ćwiczeń NLP? [Churches, Terry, 2015[8]].
---------------------------
 
- Julian Piotr Sawiński - CEN w Koszalinie
 
[1] R. CHURCHES, R. TERRY, NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania. Gliwice: Wydaw. Onepress.pl Helion, 2015.
[2] J. P. SAWIŃSKI, Strategia NLP w edukacji – www.cen.edu.pl/Informacja pedagogiczna/Innowacje XXI, 2008.
[3] H. ALDER, Neurolingwistyczne programowanie, czyli sztuka osiągania celów. Podręcznik do pracy samodzielnej. Warszawa: Wydaw. Program TERM-FRSE, MEN 1997.
[4] R. CHURCHES, R. TERRY, NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania. Gliwice: Wydaw. Onepress.pl Helion, 2015.
[5] www.structum.pl/NLP_dla_nauczycieli – z 20.10.2015.
[6] www.structum.pl/NLP_dla_nauczycieli – z 20.10.2015.
[7] J. P. SAWIŃSKI, O dostrzeganiu naszych pragnień i marzeń. „Dyrektor Szkoły” 2008 nr 3, s. 16-18.
[8] R. CHURCHES, R. TERRY, NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania. Gliwice: Wydaw. Onepress.pl Helion, 2015.