K - Nauczyciel współczesnej szkoły

Ciekawa książka:
 
Marek KAZIMIEROWICZ, Nauczyciel współczesnej szkoły. Szanse i zagrożenia, Legnica:
Wydaw. PWSZ, 2016
-------------------------------------------------------
  
Książka o współczesnym nauczycielu ukazała się w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Sam jej tytuł ”Nauczyciel współczesnej szkoły. Szanse i zagrożenia” ukazuje sedno problemu. Jej autorem jest dr Marek Kazimierowicz [2010[1]].

       Każdy z nas nauczycieli jest zainteresowany cechami pożądanego nauczyciela i problemami zawodu. Celem opracowania pt. Nauczyciel współczesnej szkoły. Szanse i zagrożenia - było nakreślenie obrazu polskich nauczycieli współczesnej szkoły, którzy na co dzień zmagają się z wieloma trudnymi problemami i dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością edukacyjną. Jego treści powstały w oparciu o własne przemyślenia i doświadczenia zawodowe autora.
 
Kim jest dr Marek Kazimierowicz?
 
       Krajowy Zarząd PSNT scharakteryzował autora tej publikacji następująco: „Absolwent Wydziału Matematyki Fizyki i Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - mgr wychowania technicznego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany, ekspert komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej w zakresie techniki, informatyki, zarządzania oświatą ds. stopni awansu zawodowego nauczycieli. Posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania techniki. Absolwent studiów podyplomowych: Nadzór Pedagogiczny z Elementami Ewaluacji; Menedżerskie Zarządzanie Placówką Edukacyjną; Zastosowanie Technik Komputerowych. Były wicekurator oświaty, dyrektor delegatury kuratorium oświaty oraz wicedyrektor Gimnazjum nr 5 w Lubinie. Autor wielu publikacji z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, nadzoru pedagogicznego, reformy systemu edukacji, organizacji i zarządzania, zamieszczonych w wydawnictwach ogólnopolskich. Autor innowacji pedagogicznej” [2016[2]].
 
       Koledzy z PSNT znają dr Marka Kazimierowicza z różnorodnych i ciekawych publikacji o edukacji. Jest sekretarzem Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. Szerzej o jego dorobku i 10-leciu Stowarzyszenia można przeczytać w artykule pt. O stowarzyszeniu kreatywnych nauczycieli. „Nowa Szkoła” 2015[3]]. Warto przeczytać!
 
Kim jest współczesny nauczyciel?
 
Kim jest współczesny nauczyciel (właściwie – nauczycielka) i jaki jest? Jaki powinien być? To często stawiane pytania, na które w literaturze są różne odpowiedzi. Ważne jest, że w tej pracy, oprócz własnych refleksji, autor umiejętnie wykorzystał rozmaite: ”opinie wielu znanych i cenionych autorów opisujących istotne problemy współczesnego nauczyciela. Treść publikacja stanowić może przedmiot krytycznej analizy porównawczej wizji nauczyciela idealnego z wizją nauczyciela rzeczywistego”[2016[4]].
 
Nauczyciel współczesnej szkoły… (fot. www.wydawnictwo.pwsz.legnica.edu..pl)

       Książka zawiera wieloaspektową analizę zagadnień zawodu nauczyciela, na którą składają się rozważania dotyczące usytuowania nauczyciela w przepisach prawa, jak również jego osobowości i autorytetu oraz funkcji i zadań realizowanych w przestrzeni edukacyjnej szkoły i jej otoczeniu społecznym. Analizowane są także problemy dotyczące rozwoju zawodowego, kompetencji oraz zawodowego awansu w aspekcie efektywności pracy [2016[5]].
 
Kluczowe w tej pracy są również kwestie odnoszące się do autonomii, innowacyjności i jakości pracy nauczyciela oraz zjawiska wypalenia zawodowego. Publikację zamyka rozdział poświęcony promocji szkoły oraz tworzeniu pozytywnego wizerunku nauczyciela i szkoły.
 
Kolejną istotną sprawą są też przedstawione badania prowadzone wśród nauczycieli. Pokazują, iż przestrzeń edukacyjną szkoły w znacznej części wypełniają nauczyciele, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy i umiejętności, aby rozwiązywać problemy dydaktyczno-wychowawcze uczniów, mają kłopoty z komunikacją interpersonalną oraz znaczące braki w zakresie przygotowania metodycznego.
 
Krytyczne spojrzenie autora koncentruje się na ukazaniu trudności nauczycieli w planowaniu i przygotowaniu zajęć, jak również w opracowaniu planu wynikowego (rozkładów materiału). Twierdzi też, że obce są im metody oceniania, sposoby indywidualizowania wymagań i pracy uczniów oraz motywowania ich do uczenia się.
 
„Książka w głównej mierze adresowana jest do studentów pedagogiki, nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę samorządową oraz osób, które chcą poznać specyfiką pracy nauczyciela współczesnej szkoły” [Opinia 2016[6]].
 
                            - Julian Piotr Sawiński – konsultant CEN
 
[1] J. P. SAWIŃSKI (oprac.), Rozmowa z Markiem Kazimierowiczemwww.cen.edu.pl/Infoprmacja pedagogiczna/Nowe wywiady - z 2010.
[3] J. P. SAWIŃSKI, O stowarzyszeniu kreatywnych nauczycieli, „Nowa Szkoła” 2015 nr 2, s. 34-37.
[4] Opinia o książce – www.wydawnictwo.pwsz.legnica.edu.pl – z 12.09.2016.
[5]M. KAZIMIEROWICZ, Nauczyciel współczesnej szkoły. Szanse i zagrożenia, Legnica: Wydaw. PWSZ, 2016.
[6] Opinia o książce – www.wydawnictwo.pwsz.legnica.edu.pl – z 12.09.2016.