K - Neuroedukacja

Ciekawa książka: Wiesław SIKORSKI (red.), Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się? Słupsk: Wydaw. Dobra Literatura, 2015

----------------------------------------

Neurodydaktyka jest wielką szansą dla szkoły - dydaktyką XXI wieku. Jest jakby częścią neuroedukacji (neuropedagogiki), która proponuje nauczycielom organizowanie uczenia się przyjaznego ludzkiemu mózgowi. Oto nowa książka, która pyta i podpowiada: Jak wykorzystać potencjał mózgu podczas uczenia się?

 

Neurodydaktyka

Neurodydaktyka jest atrakcyjną innowacją współczesnej szkoły. Jest dydaktyką, która opiera się na rozumieniu reguł funkcjonowania ludzkiego mózgu i ich wykorzystywaniu. Jest szansą na wyższą jakość edukacji, szybsze, skuteczniejsze i bardziej przyjemne uczenie się. Mówi się, że jest dydaktyką przyszłości - XXI wieku.

Naszym pytaniem więc jest: Dlaczego warto ją poznać i wykorzystać w aktywizowaniu oraz motywowaniu uczniów do uczenia się i pracy nad sobą? Szerzej o jej znaczeniu i zasadach działania jest w poradniku pt. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczycieli [2014]. Wydany był w Warszawie w Wydawnictwie Difin.

Niewątpliwie poradnik ten warto przeczytać i w szkole wykorzystać. Podejmuje 13 istotnych problemów obecnej szkoły, w tym rozdział 4 pt. Zrozumieć i wykorzystać zasady neurodydaktyki. Warto je przecież rozumieć jej zasady i warunki uczenia się przyjaznego mózgowi.

 

Neuroobrazowanie

Na różne problemy obecnej edukacji i uczenia się uczniów zwraca uwagę także szereg innych, nowych książek o szkole. Dobrym przykładem jest interesująca publikacja prof. Joachima Bauera [2015] pt. Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest wydana w Słupsku w Wydaw. Dobra Literatura.

Na walory książki Wiesława Sikorskiego [2015] wskazują jej opisy na różnych portalach internetowych. Podkreślają, że „W ostatnim czasie dostrzegamy wzrost zainteresowania psychologów i pedagogów wynikami badań mózgu przy użyciu nowoczesnych technik neuroobrazowania – zwłaszcza funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

Na podstawie tych wyników zmierza się do weryfikacji dotychczas stosowanych metod nauczania i uczenia się. Możliwość bezinwazyjnego monitorowania pracy mózgu podczas uczenia pozwala niejako „zobaczyć”, „jak uczy się mózg”, i określić, co należy zrobić, by edukacja szkolna była bardziej „przyjazna neuronom” [2016].

  Neuroedukacja – okładka (fot. www.ibuk.pl/fiszka)

Neuroedukacja

Niewątpliwie ciekawe jest, czy na podstawie najnowszych osiągnięć badań nad ludzkim mózgiem uda się zaproponować nową dydaktykę?  W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy nowa wiedza o mózgu jest na tyle wiarygodna i wystarczająca, żeby na jej podstawie stworzyć nową strategię nauczania w szkole [2016].

Nauczyciele interesują się neurodydaktyką i zwiększaniem skuteczności szkolnej edukacji. Jest ona jednak dla szeregu nauczycieli tematem obcym i nowym, choć znanym od kilku lat, ale już obszernym. Obejmuje wiele różnych zagadnień tradycyjnej dydaktyki, ale w nowym ujęciu. Koncentruje się na przyjaznym uczeniu się, indywidualności ucznia oraz motywowaniu do uczenia się i pracy nad sobą [2014].

Neuroedukacja, jak i neurodydaktyka opiera się na naturalnej ciekawość każdego człowieka, która popycha nas do szukania, myślenia i działania. Jest ona kluczowym zagadnieniem neurodydaktyki. Ujmując krótko - jest teorią i praktyką organizowania uczenia się - edukacji, wykorzystującą najnowsze osiągnięcia nauki o ludzkim mózgu. Trzy jej główne obszary to neurobiologia, neurologia i humanistyczna psychologia [2014].

  • Neuroedukację warto poznać i wykorzystać! (J. P. Sawiński)

J. P. SAWIŃSKI, Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Wydaw. Difin 2014.

J. BAUER, Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Słupsk: Wydaw. Dobra Literatura, 2015.

W. SIKORSKI (red.), Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się? Słupsk: Wydaw. Dobra Literatura, 2015.

www.ibuk.pl/fiszka/149024