K - Nowa książka - Psychologia Zmiany

Dobra książka: Mateusz Grzesiak, Psychologia Zmiany. Najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem, Warszawa: Wydaw. Onepress 2016

--------------------------------------------

Psychologia jest jedną z najbardziej pomocnych nauk w pracy nauczycieli. Warto poznać jej najnowsze prace. Oto 23 listopada na rynku ukazała się kolejna książka Mateusza Grzesiaka „Psychologia Zmiany. Najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem.” [2016]

Publikacja dotyczy metod pracy z ludzkim umysłem. Jej autorem jest: „międzynarodowy trener, który od kilkunastu lat profesjonalnie zajmuje się pracą z ludzkim umysłem, tym razem napisał kompendium wiedzy stanowiące kompilację najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w coachingu, terapii, mentoringu i consultingu” 
[2016].

Psychologia Zmiany (fot. www.empik.com/psychologia)

„People helper. To ktoś, kto pomaga innym zmieniać ich myślenie. Czasem jest to wykształcony psycholog, certyfikowany terapeuta, trener umiejętności miękkich, medytujący buddysta, filozof zajmujący się mentoringiem, ksiądz zbliżający do Boga, motywujący swój zespół menedżer, wychowujący dziecko rodzic lub aktor sięgający do narzędzi psychodramy — zawodów zajmujących się psychologią zmiany jest wiele. Ale dla odbiorcy mniejsze znaczenie ma to, jak się nazywa, liczy się rozwiązany problem i uzyskanie pomocy w osiąganiu celów. Najlepsi w tej dziedzinie mają zawsze arsenał skutecznych narzędzi pochodzących z różnych dyscyplin. Przegrywają za to ci, którzy ograniczają się do niewielu metod albo mają przestarzałe narzędzia. Wygrywają ci, którzy czerpią z wielu szkół pracy z umysłem człowieka”
 
[2016].

Praca jest dziełem Mateusza Grzesiaka, który: „jest najpopularniejszym w Polsce coachem i trenerem rozwoju osobistego. Ma 34 lata. Zna 8 języków, a jego szkolenia, mowy motywacyjne i kursy przyciągają uwagę dziesiątków tysięcy Polaków. Jego specjalnością jest motywowanie do samorealizacji. Pracuje w oparciu o nowatorskie metody coaching. Mentor, przewodnik duchowy. Współpracuje z wieloma gwiazdami, a także z dużymi, międzynarodowymi korporacjami. Jest autorem poradników poświęconych samorozwojowi oraz pokonywaniu problemów w życiu, które cieszą się popularnością wśród czytelników” [2016].

„Psychologia zmiany” to kompendium wiedzy, przydatne nie tylko ludziom poszukujący rozwoju osobistego, ale także tym, którzy w przyszłości chcą także pomagać innym.  Lata pracy i doświadczenie tego międzynarodowego nauczyciela pomogły w opracowaniu metody opierającej się na holistycznym podejściu – postrzeganiu człowieka jako całości i stworzeniu modelu psychologii interdyscyplinarnej.

Pisze o tym sam autor – Mateusz Grzesiak – że ta psychologia interdyscyplinarna „to nauka, która łączy narzędzia psychologiczne z różnych dziedzin w celu stworzenia praktycznych modeli zmiany i aplikuje je w ośmiu obszarach biznesu: sprzedaży i marketingu, samorealizacji i relacji, kultury i wartości, przywództwa i zarządzania. Jest ona klasyfikacją umiejętności miękkich, tak jak fizyka czy chemia wchodzą w świat nauk ścisłych” [2016].

Pytaniem stawianym ostatnio dość często jest: Jak pomóc sobie samemu i innym? Na przykład: Gdzie i jak znaleźć optymizm? Dlaczego warto polubić siebie samego? – itp. Szerzej jest o tym np. w artykule pt. Jak uwolnić własny optymizm? [2016]. Jest upowszechniony na portalu czasopisma „Edukacja - Internet - Dialog” – www.eid.edu.pl/blog.Potrzebna jest w trym zakresie wiedza psychologiczna. „Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko opisanej psychologii zmiany pozwala pomagać sobie i innym ludziom diagnozować ich problemy, rozwiązywać je, wykorzeniać negatywne zachowania, motywować, podnosić potencjał służący realizacji zamierzeń, zmieniać przekonania. Jeśli chcesz się tego nauczyć, ta książka jest dla Ciebie”[2016]. (JPS)

-------------------------------------

1. M. GRZESIAK, Psychologia Zmiany. Najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem, Warszawa: Wydaw. Onepress 2016.

2. Psychologia Zmiany – Mateusz Grzesiak – www.charaktery.eu/artykul - z 23.11.2016.

3. Psychologia Zmiany – Mateusz Grzesiak – www.charaktery.eu/artykul - z 23.11.2016.

4. O autorze – www.empik.com/psychologia - z 23.11.2016.

5. J.P. SAWIŃSKI, Jak uwolnić własny optymizm? ”Edukacja - Internet - Dialog” – www.eid.edu.pl/blog - z 20.10.2016.