K - O ludzkim szczęściu

– Ciekawa książka: Christopher ANDRE, I nie zapomnij być szczęśliwy. ABC psychologii pozytywnej, Warszawa: Wydaw. Czarna Owca 2015

----------------------------------------------------------------------------

Chyba każdy z nas marzy lub czasem myśli o swoim szczęściu. Czy w szkole jest miejsce na rozmowy, dyskusje o ludzkim szczęściu? Ono zajmuje szczególne miejsce w naszym życiu i pracy, obok zdrowia, rodzina, bezpieczeństwa. Jest kategorią psychologii, filozofii i psychiatrii. Jako marzenie wielu jest często składnikiem naszych życzeń. Co wiemy o szczęściu? Czy można nauczyć się być szczęśliwym?

 

Chwila radości, euforii czy uniesienia – to chyba jeszcze nie jest szczęście. Zagadnień dotyczących ludzkiego szczęścia jest wiele i są różnorodne. Z pewnością jest ono przedmiotem westchnień i marzeń wielu. Młodzi także chyba rozumieją, że w życiu nie wszystko zależy od wiedzy, szkoły, umiejętności, nastawienia i motywacji itd., ale także od czegoś jeszcze. Czym jest to „coś jeszcze”? To jest właśnie szczęście. Czy w szkole powinien być przedmiot pn. „Szczęście”, albo „Wychowanie do szczęśliwego życia” – uczący młodych, jak je zdobywać, pielęgnować i osiągnąć?

Choroba jest przeciwieństwem zdrowia, a nieszczęście przeciwnością szczęścia. Ono jest przedmiotem marzeń wielu, podobnie jak dobre zdrowe i długie życie, zdobycie wysokich szczytów górskich, wielkiej fortuny, albo światowej sławy lub władzy. Ludzkie marzenia, cele, dążenia i pragnienia są różnorodne. Szczęście chyba także jest różne. Skoro mówi się o szczęściu małym i wielkim to z pewnością można je stopniować.

Chociaż szczęście to rodzaj chwilowych emocji i przeżyć, takie swoiste uskrzydlenie, które odczuwa się po złapaniu sukcesu, albo jakiś wyższy stan ducha, uniesienie, euforia. Być może jest to stan integracji emocji z działaniem A może jest tylko chwilowym stanem umysłu? Coś takiego zdarza się chyba rzadko. Szczęście nie jest stanem codziennym. Innym pytaniem jest: Czy warto pokazać innym swoje szczęście?

Charakterystyka i sedno „szczęścia” jest opisane oraz definiowane przez psychologów i filozofów. Jest marzeniem wielu i często składnikiem naszych życzeń. Oto ciekawa książka o ludzkim szczęściu pt. ”I nie zapomnij być szczęśliwy. ABC psychologii pozytywnej” [1], w której autor Christopher André wyjaśnia, jak nauczyć się pozytywnie myśleć i być szczęśliwym w codziennym życiu. Jej przesłaniem jest prosta rada: Nie bój się być szczęśliwy!

Fot. I nie zapomnij być szczęśliwy… - okładka (fot. www.czarnaowca.pl)

 

Chyba wieloznaczność terminu „szczęście” nie przeszkadza w podejmowaniu własnych jego poszukiwań. Wydaje się, że są obok nas szczęśliwi ludzi. Przecież nie brakuje takich między nami. Pamiętam, gdy podczas krakowskich studiów na księgarskiej witrynie leżało dzieło prof. Władysława Tatarkiewicza [3] pt. O szczęściu. Taki to filozoficzny traktat, ale wzbudził zaciekawienie. Trzeba było nabyć i przeczytać, poznać i pofilozofować. Refleksje były różne, bo przecież tak naprawdę w życiu często przeplatają się ze sobą ból i radość, smutek i zadowolenie, cierpienie i szczęście. Pewnie prawdą jest, że:

       Bez cierpienia nie zrozumie się szczęścia. (Fiodor Dostojewski)

 

Charakter problemu jednak leży w tym, że wielu z nas myśli o wielu innych, często nieistotnych, drobiazgowych sprawach, zamiast o tym, jak zabiegać o szczęśliwe i mądre życie. A ono jest możliwe i jest w naszych rękach – twierdzi Christophe André w swojej najnowszej książce. Opiniujący ją wskazuje, że: „we właściwy sobie lekki i przystępny sposób wprowadza nas w tajniki psychologii pozytywnej. Autor posługuje się przykładami z życia własnego i pacjentów, odwołuje do wyników badań naukowych i  zachęca nas do porzucenia starych, niszczących nawyków i rozpoczęcia życia mądrego i szczęśliwego” [4].

Christopher Andre [1] twierdzi, że szczęście nie jest luksusem. „Książka napisana w formie abecadła, pełna anegdot i historii z codziennego życia, uczy zwracać uwagę na piękne i dobre wydarzenia, obok których często przechodzimy obojętnie. Autor podkreśla, że ludzka egzystencja to także cierpienie i nieszczęście, w sposób realistyczny, osobisty i często zabawny przekonuje, że szczęście nie jest luksusem, lecz koniecznością. I że jest czymś, co większość z nas, przy odrobinie wysiłku, jest w stanie osiągnąć [4].

Chociaż twórca tej książki o szczęściu - Christopher André jest lekarzem psychiatrą w szpitalu Świętej Anny w Paryżu – to jest autorem cieszących się ogromną popularnością, zarówno we Francji jak za granicą. Jest autorem takich książek, jak: Medytacja dzień po dniu. 25 lekcji uważnego życia, Niedoskonali, wolni, szczęśliwi, Les États d’âme, Psychologie de la peur i wielu innych [1,4].

Chcieć to móc – powtarzają niektórzy. Ale z tym „chceniem” nie jest sprawa taka prosta. Osobiste i rodzinne szczęście jest chyba refleksją wielu ludzi. Któż nie chciałby być w życiu szczęśliwy. Mnie także udzieliła się kiedyś takie rozmyślanie. Szerzej o tym jest w artykule pt. O poszukiwaniu zwykłego szczęścia [2]. Jest upowszechniony w koszalińskim miesięczniku pn. „Miesięcznik. Pismo Społeczno-Kulturalne”. Warto przeczytać, bo swoje szczęście, zadowolenie z życia i optymizm można rozszerzać, rozdawać, pokazywać i umacniać. Książkę o szczęściu warto przeczytać i wziąć jej przesłanie do własnego życia. (JPS)

-------------------------------

1. ANDRE Ch., I nie zapomnij być szczęśliwy. ABC psychologii pozytywnej, Warszawa: Wydaw. Czarna Owca 2015.

2. SAWIŃSKI J.P., O poszukiwaniu zwykłego szczęścia, „Miesięcznik. Pismo Społeczno-Kulturalne” 2013/2014 nr 12/1, s. 111-114.

3. TATARKIEWICZ W., O szczęściu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2008, wyd. III.

4. www.czarnaowca.pl/psychologia... - z 16.05.2017 - Opis książki.