K - O nowoczesnej dydaktyce

Ciekawa e-publikacja: Błażej SAJDUK, Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto Kogo Uczy?

Kraków: Wydaw. Wyższa Szkoła Europejska

---------------------------------------------------------------

 

Dydaktyka zmienia się, bo zmieniają się ludzie, edukacja i wokół nas świat. Oto interesująca e-publikacja o nowoczesnej dydaktyce akademickiej, w której autor przedstawia szerokie spektrum kompetencji nowoczesnego dydaktyka konieczne, aby utrzymać aktywność studentów. Charakteryzuje współczesnych studentów i ukazuje nowoczesne sposoby studiowania. Ma pozytywne opinie i sporo dobrych rad dla szkolnych nauczycieli.

 

Dydaktyka się zmienia

Dydaktyka jako nauka i sztuka nauczania, tj. organizowania uczenia się, zmieniała się na przestrzeni swych dziejów, ale teraz zmienia się zasadniczo. Książka dr Błażeja Sajduka [3] pt. Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto Kogo uczy? - to przegląd metod, podejść, porad, narzędzi i zasobów składających się na warsztat nowoczesnego dydaktyka. Jest w jakimś stopniu odpowiedzią na krytykę stanu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych. Szerzej o tym jest w artykule pt. O dramacie ogólnego kształcenia. [5]. Jest upowszechniony w dydaktycznym czasopiśmie „Fizyka w Szkole z Astronomią”. Warto przeczytać

Do walorów tej e-publikacji recenzentka Karolina Grodecka [1] zalicza przede wszystkim to, że „W zasadzie w każdej części książki znajdują się treści bliskie temu, w jaki sposób pracujemy w Centrum, jak szkolimy i jaką wizję kształcenia wspomaganego TIK przekazujemy pracownikom naukowo-dydaktycznym w AGH”.

 

Dlaczego trzeba zmienić dydaktykę szkoły wyższej?

Dlaczego więc trzeba pilnie zmienić zasady i strategie działania dydaktyki szkoły wyższej oraz studiowania? – Odpowiedzi w literaturze jest sporo, ale nas interesuje dydaktyka kształcenia studentów przyszłych nauczycieli. Stąd pytania typu: Jak kształcić nauczycieli epoki cyfrowej? [4]. Artykuł z odpowiedzią jest dostępny na portalu Edunews.pl.

Dodatkowo recenzentka [1] zaznacza, „że książka jest wydana na licencji Creative Commons BY-NC-SA. W formie interaktywnej strony dostępna tutaj, a dla osób drukujących lub preferujących linearną strukturę, plik PDF do pobrania z serwisu academia.edu (po zalogowaniu się). Nie muszę pisać, że dzięki temu publikacja ma o wiele większy potencjał, aby dotrzeć do szerokich kręgu dydaktyków akademickich i drobnymi haczykami autorefleksji być może także i wpłynąć na ich sposób nauczania/uczenia się”.

  Fot. Nowoczesna dydaktyka… (fot. www.cel.agh.edu.pl)

 

Dobra publikacja motywuje

Dobra publikacja zaciekawia i motywuje do podjęcia odpowiednich działań we własnej działalności. Recenzentka [1] wskazuje, że: „Gdybym miała opisać w jednym słowie przekaz książki byłoby nim słowo motywacja. Książka podpowiada rozwiązania, które pomogą utrzymać motywację studentów do uczenia się na poziomie, który będzie wystarczający do ich zaangażowania się w naukę”. Z pewnością te ww. rozwiązania warto poznać i wykorzystać oraz zastanowić się nad stylem kultury współczesnych nauczycieli.

Dobrą charakterystykę kultury współczesnych nauczycieli i jej wpływ na kulturę uczniów prezentuje ciekawa i bardzo potrzebna książka dr Ewy Jówko [2] pt. Kultura nauczycieli a kultura uczniów. Implikacje wychowawcze. Powinni ją przeczytać i przedyskutować wszyscy nauczyciele niezależnie od nauczanego przedmiotu nauczania oraz poziomu edukacji, w tym także nauczyciele akademiccy.

 

Dlaczego warto znać tę książkę?

Do walorów e-publikacji dr Błażeja Sajduka [3] – recenzentka zalicza także to, że: „Autor przedstawia szerokie spektrum kompetencji nowoczesnego dydaktyka, które są konieczne, aby utrzymać aktywność studentów – od wiedzy z zakresu psychologii, odpowiedniego konstruowania angażujących prezentacji na wykłady, znajomości narzędzi, poprzez techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, projektowania różnych form pracy ze studentami oraz odpowiedniego doboru narzędzi i metod, mentoringu i zarządzania”.

Do swej rekomendacji tej książki Karolina Grodecka [1] - w kilku punktach – dołącza uzasadnienie, odpowiedź na pytanie: Dlaczego warto znać tę książkę? Wskazuje, że publikacja ta:

– „Jest praktyczna – pisana przez praktyka, pracownika naukowo-dydaktycznego uczelni wyższych, który dokonuje prezentacji stanu nowoczesnej dydaktyki oraz dzieli się swoim doświadczeniem, podsuwając sprawdzone rozwiązania.

– Stawia pytania, zapraszając tym czytelnika do autorefleksji. Haczyki w postaci zaplanowanych momentów autorefleksji zachęcają do przeanalizowania omawianego zagadnienia we własnym kontekście. Autor pyta, np. dlaczego sami nudziliśmy się na zajęciach, a co nas motywowało, czy ucząc zastanawiamy się co motywuje naszych studentów czy raczej powielamy wzorce obserwowane przed laty? W jakich proporcjach studenci słuchają na zajęciach nas i siebie nawzajem?

– Jest otwarta na inne zasoby. Autor naprawdę zadbał o to, aby w każdym rozdziale znalazły się linki do materiałów uzupełniających, filmów, prezentacji, innych ciekawych artykułów i zasobów multimedialnych wraz z krótkimi opisami czego możemy się z nich dowiedzieć.

– Uwzględnia Otwarte Zasoby Edukacyjne, co cieszy o tyle, że naszym zdaniem trudno mówić o nowoczesnej dydaktyce, pomijając otwartość.

– Uwzględnia społecznościowe kursy online, które prowadzimy i znamy od podszewki.

– Ma nowoczesną formę w stylu interaktywnej strony. Czytelnik jest witany w książce miłym akcentem – krótkim filmem w stylu MOOC-owym, w którym autor zaprasza do lektury i przedstawia założenia książki” [1]. Warto przeczytać! (JPS)

----------------------

1. GRODECKA K., Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto Kogo Uczy? (opinia o publikacji) – www.ce.agh.edu.pl – 04.03.2015.

2. JÓWKO E., Kultura nauczycieli a kultura uczniów. Implikacje wychowawcze, Warszawa: Wydaw. Difin 2016.

3. SAJDUK B., Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto Kogo Uczy? Kraków: Wydaw. Wyższa Szkoła Europejska, 2015.

4. SAWIŃSKI J.P., Jak kształcić nauczycieli epoki cyfrowej? (1), Edunews.pl – z 21.06.2010.

5. SAWIŃSKI J.P., O dramacie ogólnego kształcenia. „Fizyka w Szkole z Astronomią” 2016 nr 6, s. 27-29.