K - Pedagogika ciszy

- Ciekawa książka: Teresa OLEARCZYK, Pedagogika ciszy,
Kraków: Wydaw, WAM
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Widzieć jasną stronę życia
 
     Warto nie tylko przeczytać ww. rady, ale także je wykorzystać w rozmowach z uczniami o potrzebie pozytywnego myślenia i wyciszenia się. Szerzej o tym jest w artykule pt. Jak motywować…? Patrzeć na jasną stronę życia [3] – upowszechniony na internetowej stronie CEN w Koszalinie w opcji Informacja pedagogiczna - Motywowanie.
     Wielu dziś radzi nauczycielom i wskazuje [1,6] dobre strony, m.in. na konieczności rozsiewania uprzejmości i życzliwości wśród ludzi oraz zajmowania się samym sobą. Dosłownie radzą nam np.:

1. „Bądźmy uprzejmi, mili dla ludzi. Tak po prostu. Uprzejme traktowanie innych tworzy pozytywną energię, która do Ciebie wróci. Każdy jest wygranym w tej sytuacji;


2. Zarezerwujmy czas dla siebie. Czasami potrzebujemy czasu, aby zwolnić tempo. Pomaga w tym joga, medytacja, muzyka, spacery, łowienie ryb… Krótki urlop na zanurzenie się w głąb siebie daje znakomite efekty i uczy optymizmu” [1,5].
 

Ważne znaczenie ciszy
 
     Współczesny człowiek potrzebuje wyciszenia. Pojęcie „ciszy” stało się przedmiotem analiz i badań naukowych prof. Teresy Olearczyk [2 - 2010], które opisała w książce pt. Pedagogika ciszy.
Wskazała w niej, a właściwie jedynie przypomniała, że:
--> Cisza jest jednym z najstarszych i najbardziej pożądanych zjawisk w świecie, pomostem łączącym świat zewnętrzny z wewnętrznym. Cisza jest odpowiedzią na potrzebę współczesnego człowieka. Refleksja nad ciszą naznaczona jest całą gamą znaczeń.
 
  
Fot. Pedagogika ciszy - okładka (fot. www.deon.pl)
 
     W I części tej pracy zostały przybliżone podstawowe sposoby definiowania ciszy oraz pojęć jej pokrewnych. Autorka wskazuje, że powstanie tej książki jest przejawem potrzeby dociekań możliwości tkwiących w ciszy - jako potencjalnie nośnej kategorii dla teorii i praktyki pedagogicznej. Prezentowane rozważania stanowią swego rodzaju punkt wyjścia do opisu ciszy i wykorzystania jej w procesie dydaktyczno-wychowawczym [2,4].
 
Wychowanie lubi ciszę
 
     Warto w tym zakresie także podkreślać, jak znacząca jest obecność ciszy w wychowaniu i samowychowaniu, szczególnie w sytuacji dzisiejszego, wszechobecnego chaosu i medialnego hałasu, a także w sytuacji narastającej nerwowości, nadpobudliwości i depresji dzieci oraz młodzieży.
     Wychowanie lubi ciszę. Może brzmi to nieco dziwnie, ale treść książki „Pedagogika ciszy” ukazująca potrzebę wyciszenia się w planowaniu działań wychowawczych w szkole i w domu, może pomóc w zrozumieniu tego problemu. Warto przeczytać i wykorzystać w rozmowach z uczniami o znaczeniu ciszy i potrzebie wyciszeniu się!
-----------------------
1. meh (oprac.), Zawsze patrz na jasną stronę życia – oprac. na podstawie www.themindunleashed.org
2. OLEARCZYK T., Pedagogika ciszy. Kraków: Wydaw, WAM, 2010.
3. SAWIŃSKI J. P., Jak motywować…? Patrzeć na jasną stronę życiawww.cen.edu.pl/Informacja pedagogiczna/Motywowanie - 2015.
4. www.empik.com/pedagogika
5. www.polityka.pl/tygodnik polityka/kultura – z 23.02.2015.
6. www,charaktery.eu/wiesci-psychologiczne - dostęp z 28.01.2015.
 
- dr Julian Piotr Sawiński - Koszalin