K - Powiedz to dobrym słowem

Ciekawa książka:
 
Iwona MAJEWSKA-OPIEŁKA, Powiedz to dobrym słowem. Sopot: Wydaw. GWP, 2015
---------------------------------------------
 
       Dobre słowo jest po prostu piękne. Może zachęcić, zaktywizować, natchnąć, a czasem trwa w pamięci bardzo długo. Jak poprawić swój język i komunikację? Książka prezentuje znaczenie odpowiedniego doboru słów. Może pomóc nauczycielom w szlifowaniu swego mówienia i pisania. Dlaczego książkę warto wykorzystać w doskonaleniu nauczycieli i szkole?
 
Dobre słowo zmienia
 
Dobre słowo zmienia ludzi i świat. Książka Iwony Majewskiej-Opiełki [2015[1]] wskazuje i mocno podkreśla znaczące znaczenie odpowiedniego doboru słów. Po co? – „aby komunikacja z innymi poprawiała się, rozmówcy lepiej nas słuchali i rozumieli. Autorka zwraca również uwagę na to, że mówienie dobrym słowem jest pomocą w osobistym rozwoju, zmianie sposobu myślenia, zwiększa poczucie własnej wartości, pozytywne postrzeganie świata i poczucie obfitości, jak również poprawia skuteczność naszych działań (także tych biznesowych)” [www.empik.com 2015[2]].
Dyskusje, debaty i często spory o szkołę, dotyczą dziś kierunku zmian Sporo w nich teraz mówi się o potrzebie dokonania radykalnych zmian w edukacji oraz szkole. Rózni autorzy wskazują, że trzeba:
1/ zmienić edukację w sposób głęboki, radykalny i zasadniczy,
2/ dokonać zmian porównywalnych z przemianami w nauce, np. z dokonaniami Mikołaja Kopernika,
3/ przejść w szkole od kultury nauczania do kultury uczenia się.
 
 
"Powiedz to dobrym słowem" - okładka (fot. www.empik.com)
 
Dążenie do wysokiej skuteczności
 
Dobre odpowiedzi na ww. problemy sformułował dr Mirosław Sielatycki [2014[3]] w artykule pt.O obrotach ciał edukacyjnych, nazywając te zmiany „przewrotem kopernikańskim”. Jest upowszechniony w „Dyrektorze Szkoły”. Warto przypomnieć sobie lub poznać! Ale warto też rozumieć, że w edukacji nie dokona się „przewrotu” bez zasadniczej zmiany myślenia o edukacji i jej znaczeniu.
Do ważnych zadań nauczycieli i szkoły należy dbanie o poprawność i precyzyjność języka. Jest on istotnym elementem komunikacji z uczniami, a także czynnikiem zwiększania skuteczności uczenia się oraz edukacji w ogóle. Szerzej o tym można przeczytać w książce pt. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji? Poradnik dla nauczycieli i edukatorów – część I. Warszawa: Wydaw. Difin, [Sawiński 2015[4]].
 
Doskonalenie własnego języka
 
Do uzyskania oczekiwanego skutku prowadzi m.in. rzetelny komunikat słowny. W szkole czy też w życiu w ogóle: „Często się zdarza, że nasze wypowiedzi odnoszą skutek odwrotny do zamierzonego. Zamiast zmotywować – zniechęcają. Zamiast pocieszyć – doprowadzają do łez. Jakich słów użyć, aby precyzyjnie wyrazić swoją myśl? Aby zostać zrozumianym zgodnie z intencjami? Co zrobić, żeby nasz przekaz precyzyjnie wyrażał to, co chcemy wyrazić, by nie został źle odebrany?” [www.gwp. 2015[5]].
Do walorów publikacji należy także to, że akcentuje wpływ odpowiedniego doboru słów w naszej mowie na efekty uczenia się uczniów w szkole i skuteczności edukacji. Książkę powinien przeczytać każdy nauczyciel i wykorzystać! (JPS)
---------------------------
 
[1] I. MAJEWSKA-OPIEŁKA, Powiedz to dobrym słowem. Sopot: Wydaw. GWP, 2015.
[2]http://www.empik.com/powiedz-to-dobrym - z 13.11.2015.
[3] M. SIELATYCKI, O obrotach ciał edukacyjnych. „Dyrektor Szkoły” 2014 nr 9, s. 14-16.
[4] J. P. SAWIŃSKI, Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji? Poradnik dla nauczycieli i edukatorów – część I. Warszawa: Wydaw. Difin, 2015.
[5]http://www.gwp.pl/14864,powiedz_to_dobrym – z 13.11.2015.