K - Psychopedagogiczne mity

Tomasz Garstka, Psychopedagogiczne mity. Jak zachować sceptycyzm w edukacji i wychowaniu? Warszawa: Wydaw. Wolters Kluwer, 2016

Publikacja pt. Psychopedagogiczne mity. Jak zachować sceptycyzm w edukacji i wychowaniu? – to książka, która krytycznym okiem ocenia współczesne innowacje edukacyjne. Pokazuje, że nowatorstwo w edukacji nie zawsze jest pożądane. [2016]

Pedagogika i edukacja to dziedziny, w których często pojawiają się nowinki i innowacje, niepoparte wynikami badań. Jak wskazują autorzy książki: "Psychopedagogiczne mity…” - warto na nowości patrzeć krytycznym okiem. Bardzo słuszny postulat. Uczniów w szkole także trzeba uczyć krytycznego myślenia. Szerzej jest w artykule pt. Uczyć krytycznego myślenia [2010], upowszechnionym na portalu Edunews.pl.

Problem w tym, że każda innowacja z założenia powinna przynieść zwiększenie skuteczności uczenia się uczniów i edukacji. Taki jest sens edukacyjnych innowacji. Szerzej o czynnikach warunkujących  zwiększanie skuteczności szkolnej edukacji jest w poradniku kierowanym do nauczycieli i edukatorów o skuteczności edukacji w szkole XXI wieku [2016].

Potrzeba krytycznego i sceptycznego spojrzenia na edukacyjne innowacje, którą opisuje autor ww. książki, nie dotyczy tylko szkolnej dydaktyki i wychowania, ale także strategii reformowania oświaty oraz  systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Krytyczne myślenie jest (powinno być) kluczową kompetencją współczesnego człowieka, a nie tylko autorów innowacyjnych działań.

Przecież innowację trzeba, bo warto wykoncypować tak, aby innowacyjnie (inaczej zrobione, nieschematycznie, niestandardowo) ująć sam innowacyjny projekt, zadania i działania. Warto więc w ich opracowywaniu i pisemnym ujęciu (projekcie) pamiętać, że ważne w niej jest eksperymentalne ujęcie problemu oraz dokładne sprawdzenie i oszacowanie uzyskanych efektów.

Psychopedagogiczne mity - okładka (fot. www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor)

Publikacja omawia: „popularne tezy, niepoparte wynikami naukowych badań empirycznych, i mity na temat metod nauczania, wychowania, pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Przedstawiono psychologiczne mechanizmy i wyjaśniono, dlaczego łatwo dać się uwieść pseudonauce, kierując się dobrymi intencjami” [2016].

Praca ta zdaniem dr. Tomasza Witkowskiego [2016] jest: „niezwykle ważna, potrzebna i rzadka. Autor rozprawia się z obecnymi w edukacji mitami nie tylko z pozycji obiektywnego obserwatora, lecz także aktywnego praktyka nierzadko wcześniej uwikłanego w ich rozpowszechnianie, co zwiększa wiarygodność przekazu. Niezwykle cenne są odwołania do literatury i rzetelne "śledztwa", jakie przeprowadził, aby ustalić pochodzenie niektórych pseudonaukowych koncepcji. Napisana przystępnym językiem z pewnością znajdzie szerokie grono odbiorców wśród nauczycieli, rodziców zainteresowanych głębiej edukacją swoich dzieci i - na co szczerze liczę - wśród reformatorów edukacji i osób decydujących o jej kształcie." - Publikację warto przeczytać! (JPS)

1. T. GARSTKA, Psychopedagogiczne mity. Jak zachować sceptycyzm w edukacji i wychowaniu? Warszawa: Wydaw. Wolters Kluwer, 2016.

2. J. P. SAWIŃSKI, Uczyć krytycznego myślenia. Edunews.pl – z 13.09.2010.

3. J. P. SAWIŃSKI, Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji? Poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Część II, Warszawa: Wydaw. Difin 2016, s. 15-29.

4. Red., Nowatorstwo w edukacji nie zawsze pożądanewww.oswiata.abc.com.pl/dyrektor – z 09.11.2016.

5. Opinia Tomasza Witkowskiego o książce – www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor – z 09.11.2016.