K - Relaksacja i wyciszenie

– Ciekawa publikacja – Beata WYCECH, Zabawy relaksacyjne i wyciszające na zajęciach terapeutycznych, Warszawa: Wydaw. RAABE/Literka.pl

-------------------------------------------------------------------

Znaczenie relaksacji, wyciszenia i ciszy jest dość znane, ale często niedoceniane. Są one potrzebne każdemu, młodemu i dorosłemu. Oto ciekawa publikacja ukazująca, jak organizować zabawy relaksacyjne i wyciszające dzieci w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Znaczenie wyciszenia i ciszy

Znaczenie wyciszenia nabrało szczególnego znaczenia w czasach szybkiego tempa życia, rosnącej agresji, brutalności, chaosu wartości, ignorancji i mowy nienawiści oraz powszechności hałasu. Ludzki mózg potrzebuje nie tylko aktywności i koncentracji, ale też wyciszenia, relaksu i okresów ciszy. Okazuje się, że cisza może być też przedmiotem badań naukowych i ma duże znaczenie w wychowaniu. Stąd pytanie: Jak ukazać nauczycielom i młodzieży potrzebę oraz sedno wyciszenia? [1,2].

Z pewnością współczesny człowiek potrzebuje wyciszenia. Pojęcie „ciszy” stało się przedmiotem analiz i badań naukowych prof. Teresy Olearczyk [1], które opisała w książce pt. Pedagogika ciszy. Przypomniała w niej, że: Cisza jest jednym z najstarszych i najbardziej pożądanych zjawisk w świecie, pomostem łączącym świat zewnętrzny z wewnętrznym. Cisza jest odpowiedzią na potrzebę współczesnego człowieka. Refleksja nad ciszą naznaczona jest całą gamą znaczeń.

 

Zabawy relaksacyjne i wyciszające

„Zabawy relaksacyjne i wyciszające na zajęciach terapeutycznych” jest niewielką publikacją metodyczną skierowaną do nauczycieli przedszkoli i klas I-III. Zawiera:

  • Kompleksową charakterystykę relaksacji, w tym cele, metody oraz opis grupy dzieci, które mogą skorzystać z relaksacji;
  • Liczne zabawy i ćwiczenia relaksujące;
  • Scenariusze opisujące przygotowanie i przebieg zajęć oraz karty pracy, dopasowane tematycznie do myśli przewodniej scenariuszy [4].

„Zeszyt jest w całości opracowany przez doświadczonych specjalistów, którzy bazując na szerokiej wiedzy i praktyce stworzyli kompleksową pomoc w prowadzeniu zajęć oraz terapii z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które potrzebują wyciszenia. Zeszyt zawiera 16 zabaw, 18 krótkich ćwiczeń nazwanych przerywnikami, 19 scenariuszy zajęć oraz 12 kart pracy” [4].

Fot. Zabawy relaksacyjne i wyciszające… - okładka (fot. www.merlin.pl/zabawy)

Znaczenie relaksu i wytchnienia

Znaczenie relaksu i wytchnienia podkreślają opisy ww. publikacji Beaty Wycech [3]. Oto jeden z nich: „Niezwykle ważną kwestią w życiu każdego człowieka jest relaks i wyciszenie, które pozwalają zregenerować siły. Dzieci przez cały dzień są "naładowane" masą bodźców, które trudno im przetworzyć. Potrzebna jest im chwila wytchnienia - to szczególnie ważne, gdy dojrzewają ich struktury nerwowe” [5].

Z praktyki szkolnej wynika, że: „Dziecko powinno móc odprężyć się nie tylko psychicznie, lecz także fizycznie. Nie oznacza to jednak wyłącznie bezruchu. Dla niektórych dzieci bierna relaksacja jest wręcz niemożliwa, dlatego wskazana jest miedzy innymi relaksacja poprzez wykonywanie rozmaitych zadań. Istnieją różnorodne metody powiązane pośrednio i bezpośrednio z relaksem i wyciszeniem. Stosowanie ich zamiennie pozwoli się dziecku odprężyć” [5]. Pracę warto przeczytać i wykorzystać. (JPS)

-----------------------------

1. OLEARCZYK T., Pedagogika ciszy, Kraków: Wydaw. WAM 2010.

2. SAWIŃSKI J. P., Między aktywizmem a wyciszeniem. [w:] PAWELSKI L. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu edukacją, Szczecinek: Wydaw. PSNT, 2015, s. 341-348.

3. WYCECH B., Zabawy relaksacyjne i wyciszające na zajęciach terapeutycznych, Warszawa: Wydaw. RAABE/Literka.pl 2014.

4. www.literka.pl/karta_prtoduktu - z 25.04.2017.

5. www.merlin.pl/zabawy - z 25.04.2017.