K - Rozumienie pytań

Dobra publikacja: Joanna MIKULSKA, Rozumienie pytań.

Ćwiczenia kompetencji językowych, Kraków: Wydaw. WIR, 2016

--------------------------------------------------------------

     Rozumienie dotyczy treści kształcenia i naszego języka, a także innych ludzi wokół nas. Warto je akcentować w szkolnej pracy, bo dobrze jest lepiej i więcej rozumieć. Rozumienie czegoś lub kogoś to wielka sztuka. Jest jednym z podstawowych warunków skutecznego uczenia się i uzyskania wysokiej jakości edukacji. Ono dotyczy także pytań.

 

Rozumienie treści kształcenia

     Rozumienie jest bardzo ważne, bo jest ono kluczową kompetencją nauczających i uczących się. Warto zapytać: Dlaczego ono jest tak ważne w uczeniu się? Dlaczego i jak lepiej uczniom pomóc zrozumieć treści kształcenia, np.. przyrodniczego czy matematycznego?

     Rozum nasz sam nam podpowiada, że znajomość czegoś bez rozumienia nie ma sensu. Rozumienie treści kształcenia czy też samych słów nauczyciela nie przychodzi łatwo. Odnosi się nie tylko do treści kształcenia, ale też do bardzo wielu innych spraw. Mówi się o rozumieniu ludzi, języka czy też pojedynczych słów, ich znaczeń, procesów i zjawisk przyrodniczych oraz innych, a także o potrzebie rozumienia uczniów w szkole czy też o rozumieniu świata w ogóle. Szerzej jest o tym w artykule pt. Dlaczego ważne jest rozumienie treści kształcenia? [2017]. Jest upowszechniony w czasopiśmie „Fizyka w Szkole z Astronomią”. Warto przeczytać i jego sedno przenieść na nauczanie swego przedmiotu.

 

Rozumienie pytań

     Refleksje o znaczeniu rozumienia treści kształcenia i języka naszej komunikacji warto zacząć od przypomnienia sobie sedna sprawy. Niedawno pytałem sam siebie i innych na edukacyjnym portalu Edunews.pl: Kto potrafi to wszystko zrozumieć, czyli po co nam rozumienie? [2016]. Pytanie dotyczy zrozumienia kilku podstawowych dla szkolnej edukacji problemów, w tym sensu podejmowanej reformy oświaty oraz ludzkiego rozumienia w ogóle. Warto przeczytać!

     Rozumienie pytań jest tematem ciekawej dla nauczycieli i niegrubej publikacji (ss. 48) Joanny Mikulskiej pt. Rozumienie pytań. Ćwiczenia kompetencji językowych [2016], która zawiera 44 karty pracy do ćwiczenia służącego rozwijaniu językowych kompetencji dzieci.

 Rozumienie pytań… - okładka (fot. www.swiatksiazki.pl/rozumienie)

 

Rozwijanie językowych kompetencji

     „Rozumienie pytań…” prezentuje materiały, które pomagają w ćwiczeniach ukierunkowanych na rozwijanie następujących umiejętności:
1/ formułowanie zdań poprawnych gramatycznie - o zachowanym prawidłowym szyku i fleksji, szczególnie w odniesieniu do rzeczowników,

2/ inicjowanie wypowiedzi na temat oglądanych obrazków, będących etapem wstępnym do opanowania umiejętności samodzielnego opowiadania;
3/ różnicowanie oraz właściwe stosowanie zaimków osobowych (on, ona) i wskazujących (ten, ta);
4/ rozumienie pytań dotyczących osób, czynności oraz zaczynających się od: czym? na czym? w czym?;
5/ pojmowanie i samodzielne prawidłowe stosowanie partykuł: tak, nie.

     Racjonalnym jest stałe i systematyczne poszerzanie właściwego słownictwa uczniów na każdym przedmiocie nauczania. Publikacja ww. zachęca do czynnego poszerzania słownictwa. Zawiera 44 karty pracy z prostymi ilustracjami prezentującymi czynności oraz etykiety do pocięcia, gdzie na awersie etykiety mieści się symbol, a na rewersie wyraz. Całość została podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się zestawiania obrazków oraz zdań do nich, które ściśle ze sobą korelują [2017]. Warto poznać i wykorzystać! (JPS)

-------------------------------------

1. J.P. SAWIŃŚKI, Dlaczego ważne jest rozumienie treści kształcenia? „Fizyka w Szkole z Astronomią” 2017 nr 1, s. 47-51.

2. J.P. SAWIŃSKI, Kto potrafi to wszystko zrozumieć, czyli po co nam rozumienie? Edunews.pl – z 08.12.2016.

3. J. MIKULSKA, Rozumienie pytań. Ćwiczenia kompetencji językowych, Kraków: Wydaw. WIR, 2016.

4. Opis publikacji: www.swiatksiqazki.pl/ksiazki/rozumienie - z 30.01.2017.