K - Śmiech w edukacji

Dobra książka: Przemysław P. Grzybowski, Śmiech w edukacji.

Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową,

Kraków: Oficyna Wydaw. Impuls, 2015

----------------------------------------------------------------------

Śmiech to zdrowie powtarzają ludzie. A jaka jest jego rola i zakres w edukacji i szkole? Szkoła przecież powinna być radosna. Oto ciekawa książka opisująca humor, śmiech, szkolne dowcipy i żarty o szkole. Warto poznać i wykorzystać.

Świat jest przecież zbyt poważny, aby sobie z niego nie żartować. Autor tej książki zwraca szczególną uwagę na śmiech jako czynnik poprawy atmosfery w klasie szkolnej i relacji nauczyciel - uczeń, środek służący do uzyskania wysokiej jakości życia w sferze publicznej oraz budowania wspólnot śmiechu na zasadzie edukacji międzypokoleniowej. Część analityczną uzupełnia obszerny przewodnik bibliograficzny na temat śmiechu zawierający źródła w kilku językach.

Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową to najobszerniejsza w Polsce monografia na temat śmiechu, uśmiechu, komizmu, humoru, wyśmiewania i poczucia humoru w edukacji. Zawiera charakterystykę tych zjawisk w perspektywie historycznej i porównawczej; rekonstrukcje polskich i zagranicznych badań oraz koncepcji naukowych na temat śmiechu w szkole [2016].

Fot. 1: Śmiech w edukacji… - okładka (fot. www.oficynaimpuls.com.pl/nowosci)

Świetne przykłady i propozycje przedstawione w książce można wykorzystać w szkole i domu. Są zabawne lektury i wiele innych materiałów na zajęcia szkolne, domowe i w grupach rówieśniczych. Ciekawe są też liczne przykłady związanych ze szkołą dowcipów, kawałów, przezwisk, humoru z prac i zeszytów [2016].

Ślady i odniesienia do tej publikacji można znaleźć np. w ciekawym artykule Anny Karłyk-Ćwik i Anny Radomskiej pt. Poczucie humoru pedagogów w kontekście różnic międzypłciowych [2016]. Przypomina m.in. rolę osobowości nauczyciela i jego poczucie humoru w wychowaniu oraz ukazuje też poczucie humoru pedagogów w świetle wybranych poglądów. Artykuł także warto przeczytać!


Śniade i szare, a czasem smutne i problemowe bywa często nasze życie. Kłopotów nikomu przecież nie brakuje. A ww. książka „przeznaczona jest dla osób zainteresowanych śmiechem w różnych kontekstach oraz wykorzystujących śmiech w praktyce edukacyjnej i codziennych relacjach w szkole, rodzinie, pracy zawodowej itp. Z pewnością zainteresuje badaczy zjawisk społecznych; nauczycieli; rodziców; studentów pedagogiki, psychologii, medycyny i nauk o zdrowiu; animatorów świetlic i kół zainteresowań; a także pracowników socjalnych; członków organizacji pozarządowych; wolontariuszy; lekarzy; pielęgniarki; terapeutów itp.” [2016].

Ściśle z ww. zagadnieniami łączy się badanie tej problematyki. Autor uważa, że to opracowanie jest niezbędne dla piszących prace dyplomowe na temat śmiechu oraz zajmujących się edukacją międzykulturową - nie tylko w szkole. A myśląc o szkolnym wychowaniu warto pamiętać, że:

  • Powodzenie wychowawcy w każdym środowisku uwarunkowane jest jego osobowością. [Z. Kosyrz 1997]
  •  
  • ------------------------------------------

1. Opinia o książce – www.oficynaimpuls.com.pl – z 18.11.2016.

2. P.P. GRZYBOWSKI, Śmiech w edukacji…, Kraków: Oficyna Wydaw. Impuls 2015.

3. A. KARŁYK-ĆWIK, A. RADOMSKA, Poczucie humoru pedagogów w kontekście różnic międzypłciowych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2016 nr 8, s. 43-53.

4. P.P. GRZYBOWSKI, Śmiech w edukacji…, Kraków: Oficyna Wydaw. Impuls 2015.

5. Z. KOSYRZ, Osobowość wychowawcy, Wyd. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, AW CB, Warszawa 1997.