K - Sposoby aktywizowania

Ciekawa książka - poradnik:
Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady.
Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Wydaw. Difin
----------------------------------------------------------------------------------------
 
       Sposobów aktywizowania uczniów do uczenia się i pracy nad sobą jest wiele. „Aktywizowanie uczniów do nauki i pracy nad sobą jest podstawowym zadaniem każdego nauczyciela. W tym poradnika „Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku” wskazano na ogromne znaczenie stosowania różnorodnych strategii aktywizowania oraz wywierania wpływu na wewnętrzną motywację uczniów. Trzeba to robić ciekawie, inteligentnie i skutecznie. Oto swoiste abc… wiedzy o aktywizowaniu uczniów do uczenia się i pracy nad sobą” (Wprowadzenie - 3).
 
Skutecznie i ciekawie
 
Skuteczność edukacji zależy od wielu różnych czynników, ale przede wszystkim od rodzaju i poziomu aktywności uczących się. Dlatego tak ważne jest rozumienie, że aby ciekawie i skutecznie aktywizować, zachęcić ucznia do wysiłku, działania, podjęcia zadania, trzeba dotrzeć do jego wewnętrznej motywacji. Na potrzebę stosowania różnorodnych sposobów motywowania ludzi (uczniów, nauczycieli, dyrektorów) do uczenia się, wysiłku, doskonalenia się i pracy nad sobą – wskazują autorzy różnych książek i poradników o motywowaniu uczniów do uczenia się.
 
Skuteczne motywowanie
 
Stąd warto podkreślać, że choć wyróżnia się motywację zewnętrzną i wewnętrzną, to tak naprawdę istotne znaczenie ma jedynie ta wewnętrzna. Skuteczne motywowanie - to działanie na wewnętrzny niepokój ludzkiego mózgu. A to wymaga lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania młodych ludzkich mózgów. W tym zakresie warto przeczytać także inne prace o aktywizowaniu uczniów (1,2,5,6).
 
 
 
"Sposoby aktywizowania..." - okładka (fot. www.ksiegarnia.difin.pl)
 
Spis treści poradnika
 
1. Stosować sprawdzone reguły wywierania wpływu na uczniów
2. Uczyć niekonwencjonalnie i łamać dydaktyczne schematy
3. Inspirować i rozwijać racjonalne myślenie uczniów
4. Zrozumieć i wykorzystać zasady neurodydaktyki
5. Organizować uczenie się i edukację służącą człowiekowi
6. Pracować nad rozwojem motywacji uczniów
7. Równo i podmiotowo traktować wszystkich uczniów
8. Stawiać na samodzielność i odpowiedzialność ucznia
9. Postawić na wykorzystywanie technologii TIK
10. Aktywizować i zachęcać do nauki wg temperamentu
11. Ze szkoły uczynić akademię umiejętności
12. Wymagać wysiłku, pracy i konsekwencji
13. Priorytetem szkoły uczynić rozwój poznawczych zainteresowań (3).
 
Samodzielność uczniów
 
Sposoby aktywizowania uczniów prezentowane w poradniku są ściśle powiązane ze strategiami motywowania. „Różnorodne techniki motywowania uczniów do uczenia się i pobudzania kreatywnego myślenia, inspirowanie i rozwijanie racjonalnego myślenia uczniów, neurodydaktyka i organizowanie procesu uczenia się, problem egalitaryzmu i elitaryzmu, praca zespołowa uczniów, uczenie odpowiedzialności i samodzielności, nowoczesne technologie w szkole – to tylko niektóre z zagadnień omówionych w tym poradniku. Autor przedstawił metody aktywizowania uczniów w nauczaniu – uczeniu się, podając wiele wartościowych przykładów z praktyki pedagogicznej swojej i uznanych autorytetów w tej dziedzinie. Przedstawione działania mogą być od razu wykorzystane w praktyce szkolnej” (Opinia – 4).
 
Swoista książka - poradnik
 
Swoistość poradnika podkreśla także jego forma i zastosowana językowa maniera. Akapity każdego rozdziału rozpoczynają się od litery A, a kończą na Ż. Każdy rozdział podsumowany jest dobrymi radami dla Czytelnika oraz pytaniami sprawdzającymi wraz z wykazem literatury pogłębiającej omawiane zagadnienia, co zdaniem opiniodawców - inspiruje do aktywnej pracy z poradnikiem. (JPS)
----------------------------
1. CHMIELNICKA M., Aktywizowanie uczniów jako warunek efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego. – www.psp5.pionki.pl/tsecret
2. ŁODYGA O., Sposoby aktywizacji uczniów stosowane w zdalnej edukacji. – www.koweziu.edu.pl/projekt
3. SAWIŃSKI J. P., Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Warszawa: Wydaw. Difin, 2014.
4. www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika
5. SPITZER M., Jak uczy się mózg? Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2011.
6. ŻYLIŃSKA M., Neurodydaktyka. Nauczanie przyjazne mózgowi. Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2013.