K - Twierdza. Szkoła w metaforze...

Ewa BOCHNO, Maria DUDZIKOWA, Sylwia JASKULSKA,

Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?

Warszawa: Wydaw. Wolter Kluver SA, 2016

--------------------------------------------------------------------------------

Twierdza to obronna budowla, miejsce trudne do zdobycia. Czy obecną szkołę można do niej porównać? Czy nie jest to czasem zbyt daleko posunięta metafora? W czym dzisiejsza szkoła, tak przecież inna od szkoły lat 70-80, jest podobna do wojskowej twierdzy? Warto się zastanowić i książkę przeczytać. Ukazała się w serii "Kultura szkoły".

Taka sobie metafora

To oczywiste, że szkolny rygoryzm, schematyzm i niski poziom otwartości współczesnej szkoły, można porównać do wojskowej twierdzy, ale jest to chyba zbyt daleko posunięta metafora. Autorki tej książki – profesorowie Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu - posługując się właśnie metaforą militarną, przybliżają problematykę funkcjonowania współczesnej szkoły. Oczywiście jest to krytyczne spojrzenie.

Takie mocno krytyczne patrzenie jest uzasadnione z pewnością w stosunku do sytuacji na wyższych uczelniach, w odniesieniu do tradycyjnego sposobu studiowania i uczenia się studentów, ale rodzi się pytanie: na ile ono pasuje do obecnej szkoły? Czasem dziwi tak bardzo krytyczny stosunek naukowców, profesorów do problemów szkoły.

„Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej…” - okładka (fot. www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly)

Trudne pytania o szkołę

Takie właśnie trudne pytania stawiają autorzy opracowania. Poruszają tematy zarówno gorące i aktualne, jak i trudne oraz niewygodne. Szukają odpowiedzi między innymi na takie pytania: Kto z kim prowadzi wojnę? Gdzie? O co? Za pomocą czego? Z jakim skutkiem? [2016]

Teksty zaprezentowane w pracy podzielono na cztery części - przedpole, strategie, taktyki, manewry - oraz uporządkowano od tych najbardziej ogólnych lub dotyczących nadrzędnych zagadnień, jak np. polityka oświatowa, do bardzo konkretnych ilustracji pokazujących pewne wycinki szkolnej codzienności” [2017].


Tematyka pracy

Tematyka książki jest dość szeroka. W opracowaniu przedstawiono także m.in. takie zagadnienia jak:

  • ocenianie zachowania uczniów,
  • program "Cyfrowa szkoła",
  • wpływ polityki na edukację,
  • trudności w prowadzeniu badań w szkole [2017].

Temat pierwszy nie często pojawia się w edukacyjnej publicystyce. Ocenianie jest drażliwym tematem edukacji. Szersze uzasadnienie negatywnych stron szkolnego oceniania jest przedstawione w artykule pt. Komu szkodzi szkolne ocenianie? [2016]. Jest upowszechniony na internetowym portalu czasopisma „Edukacja – Internet – Dialog”. Można też wykorzystać argumenty przedstawione w artykule pt. Komu służy szkolna ocena zachowania? [2014]. Oba budzą dyskusje i są upowszechnione na internetowym portalu czasopisma „Edukacja – Internet – Dialog”.

Trzeci temat dotyczący wpływu polityki na edukację szeroko opisał prof. Bogusław Śliwerski w swej nowej książce pt. Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków: Oficyna Wydaw. Impuls, 2015]. Warto przeczytać i porównać te problemy.

Teraz jej adresaci

Ta publikacja – zdaniem autorów i recenzentów – „przeznaczona jest dla dyrektorów szkół oraz kadry pedagogicznej: nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych. Będzie również przydatna władzom oświatowym różnego szczebla oraz publicystom wypowiadającym się w kwestiach edukacji w Polsce” [2017]. Z pewnością warto ją poznać! (JPS)

----------------------------------------

1. E. BOCHNO, M. DUDZIKOWA, S. JASKULSKA, Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? Warszawa: Wydaw. Wolter Kluver SA, 2016.

2. Opis książki – www. Op.cit.

3. J. P. SAWIŃSKI, Komu szkodzi szkolne ocenianie? ”Edukacja - Internet - Dialog” – www.eid.edu.pl/blog - z 13.04.2016.

4. J. P. SAWIŃSKI, Komu służy szkolna ocena zachowania? – www.eid.edu.pl/blog - z 24.01.2014.

5. B. ŚLIWERSKI, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków: Oficyna Wydaw. Impuls, 2015.