M - Jak zmotywować skutecznie i błyskawicznie?

Jak motywować ...? – Skutecznie i błyskawicznie!
------------------------------------------------------------------
 
       Nauczyciele motywują uczniów różnie. Na pytanie, jak motywować? – odpowiedź jest w zasadzie jedna – ciekawie i skutecznie! Motywowanie ludzi do nauki i pracy jest szeroko opisane w psychologicznej i dydaktycznej literaturze, a w praktyce problem powraca jak bumerang. Czy jest możliwe błyskawiczne wywieranie wpływu na kogoś? Jak szybko zmotywować siebie i innych do działania? (Sawiński 2011).
 
Dlaczego nauczyciele potrzebują skutecznej motywacji?
 
Coraz więcej autorów różnych edukacyjnych publikacji pisze o potrzebie dokonania zasadniczej reformy edukacji i szerokiego wykorzystywania w niej TIK - nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozmaicie uzasadnia tę potrzebę. Wiadomo, że wprowadzanie nowości, reform, przekształceń, motywuje w szkole nauczycieli i uczniów do wysiłku. Interesujące uzasadnienie tej potrzeby jest w artykule pt. Dlaczego potrzebujemy innowacyjnej oświaty? - upowszechnionym niedawno w miesięczniku „Dyrektor Szkoły” – dodatek: „Niezbędnik Dyrektora” (Fazlagić 2010). Warto przeczytać i przemyśleć, bo innowacje oraz edukacyjne reformy wymagają m.in. inicjatywy, zaradności, przedsiębiorczości itp., ale przede wszystkim motywacji, czyli dobrych chęci do wysiłku.
 
Gdzie szukać inspiracji do skutecznego motywowania?
 
Na wydawniczym rynku ukazała się właśnie nowa książka o motywowaniu dra Michaela V. Pantalona (2011) pt. Błyskawiczne wywieranie wpływu. Jak motywować siebie i innych do natychmiastowego działania? Metoda sześciu kroków. Opisuje 6 kroków metody MB – Motywacji Błyskawicznej. Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Yale, trenerem w dziedzinie motywacji, konsultantem i terapeutą. Proponuje błyskawiczną, natychmiastową motywację i przekonuje, że jest skuteczna. Warto poznać i wypróbować!
 
 
 
Okładka książki M. V. Pantalona (fot. Arch. IP CEN)
 
Na czym polega MB - metoda 6 kroków?
 
MB - Motywacja Błyskawiczna to szybka i efektywna technika, która sprawia, zdaniem autora, że ludzie podejmują działanie zachęceni do odnalezienia w sobie powodów do tego działania. Polega ona na zadaniu 6 prostych pytań, które inspirują adresata do sięgnięcia w głąb siebie i uświadomienia sobie, dlaczego chce podjąć się jakiegoś zadania? - np. rzucenia palenia, przychodzenia punktualnie do pracy, oddawania kwartalnych sprawozdań na czas, zwrócenia pożyczonej gotówki.
 
O czym przekonuje metoda MB?
 
Przekonuje, że w motywowaniu kogoś do czegoś, np. ucznia do uczenia, nauczyciela do podjęcia innowacji, dyrektora do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych itd., najważniejsze jest myślenie. Proponuję przeczytać artykuł pt Jak motywować...? Inicjować i rozwijać myślenie! (Sawiński 2010). Potrzebna jest więc mocna koncentracja na 4 jego aspektach – czyli trzeba:
1/ sięgnąć w głąb siebie – bo skuteczna jest jedynie wewnętrzna motywacja;
2/ uświadomić sobie, że warto to zrobić - bo to jest ważne dla mnie (cel osobisty);
3/ wyjaśnić sobie, dlaczego chcę podjąć się jakiegoś zadania – bo najważniejsze jest, żeby to coś chcieć, pragnąć, potrzebować, dążyć;
4/ wyobrazić sobie, że już nastąpiła zmiana i zobaczyć jej pozytywne skutki.
 
Kiedy działa metoda 6 kroków?
 
Autor zapewnia, że metoda Motywacji Błyskawicznej działa niemal w każdej sytuacji. Można ją także stosować wobec siebie samego i zmotywować się do większej skuteczności w działaniu, trzymania się diety, rozpoczęcia ćwiczeń fizycznych czy czegokolwiek innego. Jest ona skuteczna w przypadku osób, które wiedzą, że chcą zmiany, lecz boją się, że nie potrafią; oraz osób, które są pewne, że nie chcą zmiany. Nie jest istotne, wobec kogo zastosujemy tę metodę – MB po prostu działa.
 
Jakie są zalety metody MB?
 
Osobiste korzyści może przynieść taka metoda motywowania kogoś lub siebie samego, która wywiera skuteczny wpływ na ludzkie myślenie. Z wielu powodów warto pracować nad nim. Dlatego też myśląc o motywowaniu warto zapytać:Jak skutecznie motywować do uczenia się? (Sawiński 2011).
M. V. Pantalon (2011), autor ww. książki o błyskawicznym motywowaniu, przekonuje, że ogromną zaletą MB jest to, że można się jej nauczyć szybko i niemal natychmiast obserwować jej skuteczność. Metoda powstała w odpowiedzi na potrzeby lekarzy pogotowia, którzy mając pełne ręce roboty i mało czasu, chcieli skutecznie i szybko wpłynąć na pacjentów pojawiających się na izbie przyjęć z powodu wypadków i chorób wynikających z nadużywania alkoholu. Co mogłoby sprawić, aby ktoś chciał się zmienić w takich okolicznościach?
 
Co może sprawić, żeby nauczyciel czy uczeń chciał się zmienić?
 
Właściwie, odpowiedź jest prosta: pobudki wewnętrzne. Ludzie działają zgodnie ze swoimi pobudkami wewnętrznymi, prawie nigdy z innych powodów. Jeśli zmieniają zachowanie dla kogoś, wówczas w większości przypadków zmiana nie jest trwała. Sekretem MB jest to, że pomaga ona ludziom odkryć swoje własne powody podjęcia działania – nawet takiego, na które wydawało się, że nie mają ochoty. Metoda pomaga ludziom nie poprzez pokazywanie im, dlaczego powinni dokonać zmiany, lecz przez pytanie ich, dlaczego mogliby chcieć coś zmienić.
 
Kogo motywuje metoda MB?
 
Po 15 latach prowadzenia szkoleń, badań oraz indywidualnej pracy z ludźmi, ww. autor jest przekonany, że MB jest skuteczna w każdym przypadku – od najbardziej zmotywowanego prezesa firmy do najbardziej opornego nastolatka. Technika 6 pytań sprawdza się równie dobrze w świecie biznesu, jak i w relacjach osobistych, rodzinnych, zawodowych i z nieznajomymi. Można też wykorzystać tę metodę, aby pomóc samemu sobie w osiągnięciu jakiegokolwiek celu, począwszy od zwiększenia wydajności pracy, negocjowania kontraktów czy poprawy wyników sprzedaży, aż po realizację planu odchudzania i ćwiczeń fizycznych oraz rzucenie palenia, czy rozwiązywanie problemów w relacjach osobistych. Autor argumentuje jej skuteczność m.in. tym, że zarówno on, jak i jego ojciec przestali palić dzięki MB. Z pewnością warto próbować, czy np. jest możliwe rozwiązanie jakiegoś problemu osobistego czy zawodowego przy jej zastosowaniu.
 
--> Ćwiczenie – czy zmotywuje mnie metoda MB?
Oto 6 pytań, które pozwalają wywierać natychmiastowy wpływ.                               
Tabela 1
L/p.
Problemy metody 6 pytań
Miejsce na własne odpowiedzi
1
Dlaczego mógłbym dokonać zmiany?
 
2
W jakim stopniu jestem gotowy na zmianę (wg skali 1-10)?
 
3
Dlaczego nie wybrałem mniejszej liczby?
 
4
Wyobrażam sobie, że nastąpiła zmiana – jakie byłyby jej pozytywne skutki?
 
5
Dlaczego te skutki są dla ciebie ważne?
 
6
Jaki jest następny krok, jeśli takowy istnieje?
 

Proponuję spróbować. Życzę powodzenia!

 
----------------------------------
1. FAZJAGIĆ J., Dlaczego potrzebujemy innowacyjnej oświaty? „Dyrektor Szkoły” – Dodatek do miesięcznika „Niezbędnik Dyrektora” 2010 nr 1, s. 2-3.
2. PANTALON M. V., Błyskawiczne wywieranie wpływu. Jak motywować siebie i innych do natychmiastowego działania? Metoda sześciu kroków. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2011.
3. SAWIŃSKI J. P., Jak motywować...? Inicjować i rozwijać myślenie! - www.cen.edu.pl – Informacja pedagogiczna – Motywowanie, 2010.
4. SAWIŃSKI J. P., Jak skutecznie motywować do uczenia się? „Edunews.pl” – z 02.07.2011.