M - Korzystać z kinezjologii edukacyjnej

Jak motywować do uczenia się?
       - KORZYSTAĆ Z KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ!
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
     Jednym z ważniejszych czynników motywujących do aktywności jest ruch, przyjemny, relaksujący, odprężający lub pozytywnie wzmacniający - energetyzujący ludzki mózg. Od dawna podkreśla się różne zdrowotne walory sportu i wszelkiego ruchu ciała, w szczególności na świeżym powietrzu, a wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch! Teraz wskazuje się edukacji nowy rodzaj motoryki ciała - kinezjologię edukacyjną - czyli takie zmyślne ruchy, które motywują do pracy, uczenia się i wysiłku.
 
     Twórcą kinezjologii edukacyjnej jest Paul Dennison. Proponuje prostą i skuteczną metodę wspomagającą naturalny rozwój każdego z nas. Podstawowym jej zadaniem jest integracja myśli i działań, a więc idealna współpraca umysłu i ciała. Jest nastawiona na pozytywne myślenie o sobie, innych ludziach i świecie w ogóle. To takie holistyczne ujęcie ludzkich spraw i uczenia się, które wprowadza w nasze życie pozytywne, jasne, inspirujące działania i aktywne postawy. Szczególnie ważna jest w tym indywidalność człowieka.
 
     Procedura korelacji musi być specyficzna i musi uwzględniać indywidualność każdego człowieka.
                                                                                       (P. Dennison i in. 2004)
 
     W kinezjologii edukacyjnej, zwanej też metodą P. Dennisona (3), proponuje się wiele różnorodnych, prostych ćwiczeń ruchowych, które oddziałują stymulujaco na ludzki mózg. Proponuje się 4 podstawowe grupy ćwiczeń (ryc. 1).
 
           RELAKSUJĄCE
 
                 ENERGETYZUJĄCE

                                                                                           

 
        ĆWICZENIA RUCHOWE
 

 

         ROZCIĄGAJĄCE
 
  PRZEKRACZANIE LINII ŚRODKA
 
Ryc. 1: Podstawowe rodzaje ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej
 
     Nauczyciele stosując proponowane ćwiczenia w pracy z dziećmi: relaksujące, rozciągające, energetyzujące i przekraczające linię środka naszego ciała, przekonują, że osiągają wyższy poziom koncentracji uwagi, organizacji i komunikacji z uczniami, co znacznie poprawia efekty uczenia się.  Jeśli tak jest, to z pewnością warto poznać te ćwiczenia i spróbować je stosować.
 
     Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł… (5) - dają konkretny zysk w uczeniu się. Autorka wskazuje, że ich stosowanie procentuje całościowym procesem uczenia się: pisania, czytania, zapamiętywania, przypominania, liczenia i lepszym opanowaniem umiejętności motorycznych. Jej zdaniem, ćwiczenia te sprawiają, że zarówno szkolna edukacja, jak i ta trwająca przez całe życie, staje się pełna sukcesów (5).
 
     Ponadto ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej sprawiają, że dzieci stają się pewniejsze siebie i łatwiej wyrażają swoje potrzeby. Są bardziej otwarte na zmiany, łatwiej dokonują właściwych wyborów. Z radością przyjmują nowe informacje i są w większej harmonii ze sobą oraz światem. Są kreatywne i optymistycznie patrzą w swoją przyszłość.
 
 
 
Fot. Obserwacja natury sprzyja skupieniu i autorefleksji, która nie jest młodzieży obca (fot. Romuald Długosz)
 
     Interesujące ćwiczenia integrujące mózg zawiera książka Integracja mózgu (3). Jest podręcznikiem kinezjologii edukacyjnej, uzupełniającym wiedzę zdobytą w czasie kursów podstawowych, przeznaczonym dla nauczycieli, rodziców, terapeutów, stosujących pracę z ciałem, oraz profesjonalistów, którzy chcą, aby ich komunikacja interpersonalna była bardziej efektywna. Kinezjologia edukacyjna, zdaniem autorów, jest solidną, pełną podstawą dla wielu innych metod terapeutycznych. Umożliwia zarówno terapeutom, jak i ich klientom doświadczenie zintegrowanej pracy całego mózgu. Książka przeznaczona jest dla osób mających już pewne podstawy w zakresie stosowania technik kinezjologii edukacyjnej, takich jak "Dotyk dla Zdrowia" czy "Gimnastyka Mózgu", a także dla osób, które zamierzają pracować tą metodą (3).
 
     Twórcy i sprzymierzeńcy tej metody twierdzą, że sprawdza się ona w każdej grupie wiekowej. Z dobrym skutkiem stosowana jest również w pracy z dziećmi dyslektycznymi, dysortograficznymi i innymi problemami szkolnymi oraz dysfunkcjami wynikającymi z różnych wad rozwojowych.
 
     Warto wspomnieć, że od kilku lat jest dostępny film pt. Kinezjologia edukacyjna - ćwiczenia, inspiracje, afirmacje. Jego celem jest prezentacja ćwiczeń programu "Kinezjologia edukacyjna" wg dr. P. Dennisona, afirmacji oraz inspiracji do wykorzystania w pracy w różnych grupach i wielostronnych działaniach. Scenariusz i komentarz tego filmu jest autorstwa Joanny Zwoleńskiej (6). Film warto obejrzeć, a metodę spróbować wprowadzić w życie (JPS).
 
----------------------------------------
Warto przeczytać i obejrzeć:
 
1. BRZEŚKIEWICZ Z., Superumysł. Warszawa: Wydaw. CYMES 1994.
2. BRZEŚKIEWICZ Z., Superpamięć. Warszawa: Wydaw. CYMES 1995.
3. DENNISON P., DENNISON G.E., Integracja mózgu. Wpływ integracji mózgu na osobowość i funkcjonowanie człowieka. Warszawa: Wydaw. Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii 2004.
4. GAMON D., BRAGDON A.D., Trenuj swój mózg. Warszawa: Wydaw. Medium 2003.
5. HANNAFORD C., Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł… Warszawa: Wydaw. Medyk 1998.
6. ZWOLEŃSKA J., Kinezjologia edukacyjna - ćwiczenia, inspiracje, afirmacje (film edukacyjny).