N - Strategia NLP w szkolnej edukacji

Strategia NLP w szkolnej edukacji

-----------------------------------------------------------------------

 NLP – Neurolingwistyczne Programowanie – to strategia doskonalenia siebie samego, poprawiania swego myślenia i pracy nad sobą. Jest domeną psychologów i terapeutów, ale może być przydatna nauczycielom i wychowawcom. Niektórzy twierdzą, że powinna pomóc zbudować szkołę efektywnego nauczania i poszukiwać sposobów zwiększenia skuteczności szkolnej edukacji.

1. Czym jest NLP?

       NLP jest strategią wymyśloną w latach 60. przez psychologów i terapeutów. Jeśli uczeń chodzi do szkoły, bo musi, bo taki jest powszechnie akceptowany i konstytucyjny obowiązek, to trudno spodziewać się jego entuzjazmu, zapału i rozkwitu, tylko dlatego, że jest to konieczność. A z drugiej strony, jeśli nie chce się uczyć i pracować, to czyż nie potrzebuje psychologicznego wsparcia i pomocy, a może wręcz dobrej terapii?

       Neurolingwistyczne programowanie akcentuje również procesy występujące podczas myślenia. Bada wpływ myślenia na zachowanie i sposób percepcji. Proponuje różne techniki neurolingwistycznego programowania, dzięki którym można dowiedzieć się: Jak lepiej myśleć? - i tym samym – więcej w swoim życiu lub w szkole osiągnąć.

2. Czy jest nową nauką o edukacji?

       Nauka szkolna oczywiście wymaga wysiłku. Zdaniem Haryy’ego Aldera [1997] NLP zasługuje na miano nauki. Jest dopiero w stanie rozwoju, ponieważ opiera się na metodach naukowych wykorzystywanych do identyfikacji wzorów zachowań osób osiągających sukcesy. Zapoznanie się ze strategią i technikami NLP pozwala zrozumieć, w jaki sposób ludzie odnoszą sukcesy w przeróżnych dziedzinach życia oraz co powinien zrobić każdy z nas wzorując się na ich sposobie myślenia, aby osiągnąć wyznaczone sobie cele.

       Niewątpliwie zainteresuje nauczycieli nowa książka o NLP pt. NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania [2015], której autorzy poszukują skutecznej strategii samodzielnego doskonalenia się i pracy nad sobą. Jest kolejną publikacją z obszaru poszukiwań sposobów zwiększenia skuteczności szkolnej edukacji. Składa się z 15 rozdziałów, które zawierają proste i interesujące pytania o sposoby pracy nad własnym rozwojem, motywacją, samopoczuciem i doskonaleniem. Jest skierowana do nauczycieli, wykładowców, pedagogów i trenerów.

Fot. www.facebook.com.pl

3. Jakie są kluczowe dziedziny NLP?

       Naczelne problemy strategii NLP dotyczą celów, myślenia, rozwoju i sukcesów człowieka. Za kluczowe jej obszary uznaje się te dziedziny wiedzy, które z natury rzeczy interesują się człowiekiem, jego rozwojem, karierą i osiąganiem celów oraz zachowaniem się w ogóle. Są to przede wszystkim (ryc. 1):

                      NEUROLOGIA

 

PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA    

 

 

            EPISTEMOLOGIA

 

      LINGWISTYKA

 

 

 KLUCZOWE DZIEDZINY STRATEGII NLP

 

 

           PROGRAMOWANIE

 

              TELEOLOGIA

 

 

 

                  NEURODYDAKTYKA

Ryc. 1: Kluczowe dziedziny i pojęcia strategii NLP

 

       Nauczyciele powinni samodzielnie pogłębić swoją wiedze z ww. dziedzin, wśród których szczególnego znaczenia nabiera ostatnio neurodydaktyka. Trzeba przestudiować różne publikacje na ten temat (patrz: literatura) i poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności, nastawienie i przekonania o tym, że warto zostać bardzo dobrym nauczycielem oraz stale doskonalić się, bo warto:

1/ modyfikować swój język, aby poprawiać komunikację i relacje z uczniami,

2/ uczyć stawiania własnych celów, aby uzyskać lepsze, wyższe rezultaty,

3/ poznać nowe sposoby komunikowania się, które wcześniej nie próbowano,

4/ budować wzajemne porozumienie i wywierać pozytywny wpływ na innych,

5/ utrzymać wysoką motywację do uczenia się i pracy nad sobą,

6/ patrzeć na określone kwestie z różnej perspektywy,

7/ wykorzystać ćwiczenia NLP, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

 

4. Jak wykorzystać strategię NLP w tworzeniu innowacji?

       Niewątpliwie można stworzyć projekt innowacji opartej na kluczowych pojęciach strategii NLP. Zaprojektować cele, zadania i strategie uczenia się, np. biologii lub geografii w gimnazjum, albo w planie wychowawcy klasy, ujęte w podstawowych obszarach NLP. W programie innowacji warto ująć te dziedziny wiedzy, które z natury rzeczy interesują młodego człowieka, jego przyszłość, dalsza edukacja, rozwój, zainteresowania, talenty, pasje, kariera i sposoby osiągania osobistych celów.

Na pewno różne są nasze zdolności i inteligencja, różne strategie myślenia i działania, ale każdy ma prawo do sukcesu. Nauczyciele powinni przecież uświadomić sobie, że każdy uczeń ma prawo do sukcesu i radości w życiu. Warto też przemyśleć treść poniższej mądrości.

     W środowisku szkolnym za mało jest okazji, aby mieć poczucie sukcesu i zbyt wiele dla odczucia porażki.   (K. Zajdel 2008)

 

Warto przeczytać!

-----------------------------

1. ALDER H., Neurolingwistyczne programowanie, czyli sztuka osiągania celów. Podręcznik do pracy samodzielnej, Warszawa: Wydaw. Program TERM-FRSE, MEN 1997.

2. BARAŃSKI S., Na cześć indywidualności, „Nowa Szkoła” 2001 nr 7, s.25-27.

3. CHURCHES R., TERRY R., NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania, Gliwice: Wydaw. Onepress.pl Helion, 2015.

4. DENEK K., Edukacja dla sukcesu, "VOX EDUCANDI - Szczecinecki Biuletyn Oświatowy" 2005 nr 3 i nr 4.

5. DERKS L., Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludźmi, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003.

6. McDERMOTT J., WENDY J., Trening NLP. Poradnik, dzięki któremu odniesiesz sukces w życiu osobistym i zawodowym, Poznań: Wydaw. „Rebis” 2003.

7. O'CONNOR J., SEYMOUR J., Wprowadzenie do NPL, Warszawa: Wydaw. Zysk i S-ka 1995.

8. READY R., BURTON K., NLP dla bystrzaków, Gliwice: Wydaw. Helion 2008.

9. SAWIŃSKI J. P., Strategia NLP w edukacji – www.cen.edu.pl/Informacja pedagogiczna/Innowacje XXI, 2008.

10. SAWIŃSKI J. P., Edukacja sukcesu, „Dyrektor Szkoły” 2009 nr 1, s. 24-28.

11. SAWIŃSKI J. P., Jak ukazać sens dążenia do doskonałości? „Nowa Szkoła” 2014 nr 7, s. 35-38.

12. SAWIŃSKI J. P., O dostrzeganiu naszych pragnień i marzeń. „Dyrektor Szkoły” 2008 nr 3, s. 16-18.

13. SAWIŃSKI J.P., Co odkryłem w strategii NLP? "Nowe w Szkole" 2006 nr 2 - www.scholaris.pl.

14. www.structum.pl/NLP_dla_nauczycieli – z 20.10.2015.

15. Wykaz literatury o NLP - www.pedagogiczna.edu.pl/zest342.htm

16. ZAJDEL K., Modele oceniania ucznia, „Dyrektor Szkoły” 2008 nr 4, s.31-33.

 

                                           dr Julian Piotr Sawiński - nauczyciel konsultant CEN w Koszalinie