Oferta dodatkowa dla geografów

Zapraszam serdecznie na dodatkową ofertą dla nauczycieli geografii, Jola Piątkowska doradca geografii w szkole podstawowej

8.10 Dyżur geograficzny- Astronomiczne podstawy geografii

Nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu astronomii do określenia relacji między Ziemią jako planetą a zjawiskami zachodzącymi w atmosferze, hydrosferze i litosferze

MIEJSCE ZIEMI W UKŁADZIE SŁONECZNYM, Wyznaczanie szerokości i długości geograficznej oraz czasu i azymutu z obserwacji astronomicznych, obliczanie odległości na kuli ziemskiej, określanie wysokości Słońca nad horyzontem i obliczanie długości dnia w różnych porach roku, WYCIECZKI „ASTRONOMICZNE”, PRZEMYSŁ KOSMICZNY

3

17 marca 2022

Jolanta Piątkowska

Izabela Suckiel

 

8.11 webinarium - Nauczanie z sensem na lekcjach geografii

Dobre relacje z uczniami na lekcjach geografii, jak zaciekawić przedmiotem i motywować do pracy

Organizacja procesu kształcenia sprzyjająca wzmacnianiu motywacji

uczniów oraz efektywności pracy nauczyciela na lekcjach geografii

6

26 luty 2021

Jolanta Piątkowska

Izabela Suckiel