Pracownia Edukacji Elementarnej, Artystycznej i Wychowania Fizycznego - oferta dodatkowa

8.21 Tworzenie kart pracy dla dzieci wymagających wsparcia podczas lekcji - czyli jak zrobić coś z niczego

Termin: 04.12.2021               Prowadząca: Sabina Małek Galicka – Kształcenie specjalne


8.22 Konsekwencja, nadwrażliwość czy pobłażanie dla zachowania pozornego spokoju w klasie – webinarium

Termin: 07.12.2021               Prowadząca: Sabina Małek Galicka – Kształcenie specjalne


8.23 Praca i współpraca z dzieckiem z Zespołem Aspergera na poziomie klasa-uczeń-nauczyciel – webinarium

Termin: 15.02.2022               Prowadząca: Sabina Małek Galicka – Kształcenie specjalne


8.24 Wada słuchu, a problemy z koncentracją słuchową – webinarium

Termin: 16.11.2021               Prowadząca: Sabina Małek Galicka – Kształcenie specjalne


8.26 Zdrowe - nie trudne

Termin: 11.01.2022               Prowadząca: Sabina Małek Galicka – Kształcenie specjalne


8.27 One są wśród nas - e-learning

Termin: 14.02.2022               Prowadząca: Sabina Małek Galicka – Kształcenie specjalne


8.28 System wspierania rozwoju dziecka poprzez udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Termin: 22.02.2022               Prowadząca: Sabina Małek Galicka – Kształcenie specjalne


8.29 Żyrafa czy Szakal- o porozumiewaniu bez przemocy

Termin: 15.03.2022               Prowadząca: Sabina Małek Galicka – Kształcenie specjalne


8.30 Wzmocnienie koncentracji uwagi u dzieci w wieku szkolnym

Termin: marzec 2022             Prowadząca: Sabina Małek Galicka – Kształcenie specjalne