Pracownia Przedmiotów Humanistycznych - oferta dodatkowa

Kazimierz Raczyński - doradca metodyczny z  religii

8.14 Jak atrakcyjnie pracować z Youcat na lekcji stacjonarnej i zdalnej – webinarium

Termin: 08.12.2021


8.15 Zgrywalizowane lekcje 1 - questing jako gra katechetyczna

Termin: luty 2022


8.16 Zgrywalizowane lekcje 2 -  geocaching gra terenowa

Termin: marzec 2022


8.17 Plastyczna twórczość na lekcjach religii

Termin: kwiecień 2022


8.18 Metoda WebQuest na religii – webinarium

Termin: maj 2022


8.19 TIK w nauczaniu religii - e-learning

Termin: styczeń 2022


Joanna Śliżewska -  doradca metodyczny z języka angielskiego (szkoły podstawowe)

8.32 Tworzenie materiałów interaktywnych na platformie  Liveworksheets na lekcjach języka angielskiego – e-learning

Termin: styczeń 2022


8.33 Przeprowadzenie i analiza  egzaminu próbnego z języka angielskiego  w  formularzu Google

Termin: styczeń 2022


8.34 Tworzenie klasowego bloga w języku angielskiem jako sposób na rozwijanie krótkiej wypowiedzi pisemnej

Termin: marzec/kwiecień 2022


8.35 Stacje zadaniowe na języku angielskim

Termin: maj 2022