Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

75-654 Koszalin,  ul. Ruszczyca 16

Określenie stanowiska.

Referent ds. organizacji form doskonalenia

Imię i nazwisko  wybranego  kandydata  oraz  jego  miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Dorota Koc  zamieszkała w Koszalinie 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Kandydatka Dorota Koc spełnia wszystkie wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się oczekiwaną przez pracodawcę umiejętnością dobrej komunikacji oraz wysoką kulturą osobistą. Wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu kandydatka spełnia w stopniu najwyższym.


Wytworzył: Piotr Landowski

Data: 2018-11-29 

Opublikował: Marek Suckiel

Data: 2018-11-29 13:55:00