Konferencja GEOGRAFIA JEST THE BEST – KILKA WSKAZÓWEK JAK UTRZYMAĆ SIĘ NA FALI

 

Pracownia Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych i Zawodowych

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

zaprasza na trzecią konferencję z cyklu

Metodycznie i merytorycznie o przedmiotach przyrodniczych

 

23 października 2021r.

   Geografia jest the best – kilka wskazówek jak utrzymać się na fali

Prelegenci:

    

Dominik Zawadzki, doktor Nauk o Ziemi w dziedzinie oceanografii. Adiunkt w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczyciel geografii w angielskojęzycznej szkole podstawowej SAIL (Szczecin Academy of International Learning) 

 

 

Zbigniew Głąbiński, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna. Adiunkt w  Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno- Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego, koordynator z zakresu edukacji środowiskowej, organizator i pilot wycieczek.

 

 

Miejsce konferencji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16

Koszt – 40zł

Zapisy na konferencję     http://zapisy.cen.edu.pl/login    nr formy 7.2

W związku z sytuacją epidemiologiczną liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają powiadomienie z numerem konta, na które należy dokonać wpłaty.

 

Program konferencji

10.00 - rozpoczęcie konferencji

10.10 - 11.40 - Jak uczyć ciekawie o najnowszych zdobyczach nauk geograficznych? – dr Dominik Zawadzki

11.40 - 12.00  - Przerwa kawowa

12.00 -  13.30 - Możliwości wykorzystania wycieczek terenowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych - dr hab. Zbigniew Głąbiński

13.30 – Zakończenie konferencji  i odbiór zaświadczeń

 

Uwaga!

Organizator zapewnia  płyn dezynfekujący oraz bezpieczną odległość w sali  konferencyjnej.

Uczestnicy zostaną poproszeni o założenie maseczek oraz wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia.

 

                                                                                                                 SERDECZNIE ZAPRASZAMY