Historia w sieci

Serdecznie zapraszam do współpracy on-line  w ramach sieci  adresowanej do nauczycieli  historii.  Na platformie e-learningowej są zamieszczane  informacje i  materiały  metodyczne.  

Możecie  Państwo zapoznać się z materiałami  jako „gość”  bez logowania lub zgłosić  chęć aktywnego uczestniczenia w sieci.

W tym celu należy zapisać się on-line na www.cen.edu.pl na formę 1.11

 Osobą odpowiedzialną za „Historię w sieci”  jest Pan Tomasz Skonieczny.

e-mail: tomasz.skonieczny@cen.edu.pl

Historia w sieci